Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kurs för SMF

Två och tredagars kurser erbjuds till SMF inom digitalisering, smart och proaktivt underhåll, automation, samverkande applikationer och attraktiv industri. Kurserna är framtagna med fokus mot fordonsindustrin, men kan ges för andra branscher.

Syfte

Två och tre-dagars kurser ges på tema Digitalisering, Smart och proaktivt underhåll, Automation och Attraktiv industri mfl

Digitalisering: 

Kursen riktar sig till er som leder företagets teknikutvecklingsprocess (Konstruktion, Produktionsberedning/-teknik, Underhåll, etc). Den baseras på aktuella forskningsresultat och visar på det stöd som innovationssystemet kan erbjuda.  Under de första dagarna genomförs pass om tekniktrender, digitaliseringstemat och innovationssystemet. Baserat på detta och på företagens egen verksamhet identifierar varje deltagare en företagsutmaning att fokusera på som hemuppgift. Tredje och avslutande dagen omfattar inspiration från företag som redan gjort framsteg, diskussion av hemuppgifterna och era lämpliga nästa steg.

Smart och proaktivt underhåll:

Kursen Smart och proaktivt underhåll riktar sig tilldig som vill ta nästa teknikkliv. För att förstå ditt produktionsflöde har du redan tillgång till data och gör dagliga förutsägelser om framtida stopp. Men det räcker inte. För att ligga i framkant behövs något mer. Dagens teknikframgångar, tillgång till billiga sensorer och molntjänster har gjort det möjligt att implementera ny smart teknik. Tekniken som finns tillgänglig idag ger dig automatisk tillgång till den data du förut behövde lägga tid på att ta fram och beräkna och kan på förhand berätta för dig när nästa stopp kommer att äga rum eller när det är dags att utföra underhåll. För att ta nästa steg krävs ett helhetsgrepp där du behöver
samla in olika typer av data, kunna identifiera kritiska stillestånd och logiskt beräkna vilken lösning som är mest lönsam.

I den här kursen stöttar vi dig och ditt företag att ta nästa steg genom att visa vad nästa kliv innebär.

Kursinnehåll:

 • Smart underhåll genom stabila processer och automatisk beräkning av produktionsdata
 • Analys av data och användning av teknik


Vi kommer att gå igenom vad smart underhåll innebär, vad digitalisering är samt visa företagsexempel på teknikkliv.

I kursen belyses följande frågor:

 • Vilken data behövs? Var kommer den ifrån, hur samlas den in och var sparas den?
 • Vilka investeringar kan jag göra? Är investeringen effektiv och kommer den att öka mitt OEE?
 • Vilka nya arbetssätt krävs? Behövs nya affärstjänstemodeller?


Svaren på frågorna bygger på vad ni som företag vill nå och var ni är idag.

Automation och robotisering inom fordonsindustrin: 

Valet av automation och robotisering måste utgå ifrån det kundvärde som verksamheten behöver leverera idag och imorgon. Därför behöver varje verksamhet utveckla sin beställarkompetens, med en bild av hur teknik- och marknadsutvecklingen påverkar de egna möjligheterna att bygga långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Fordonsbranschens utmaningar med kortare produktlivslängder, ökade komplexitet och allt fler val för kunderna, ställer ökade krav på att automation och robotisering har både hög produktivitet och hög flexibilitet. Kursen visar på trender, principer för produktionsutveckling och exempel på konkreta arbetssätt och tekniska möjligheter.
Kursen riktar sig till er som leder och påverkar företagets produktionsutveckling, utifrån de produkter som konstrueras, bereds och tillverkas idag och imorgon. Kursen baseras på aktuella forskningsresultat, och visar på vad innovationssystemet kan erbjuda. Kursen hålls under tre dagar med inspirationsföredrag och studiebesök, se agenda och innehåll nedan. Vid varje träff förs gruppdiskussioner, där varje företag identifierar kommande utmaningar, och utvecklar dessa vidare till nästa träff.

Samverkande applikationer:

Tekniken för samverkande robotar går snabbt framåt. Tillsammans med additiv tillverkning av gripperfingrar och fixturer ger samverkande robotar helt nya möjligheter till flexibel och kostnadseffektiv automation. Robotleverantörer har dessutom tagit fram nya tjänster vilket ökar tillgängligheten av robotar via t ex leasing. Mål med kursen: Öka din kunskap och därmed beställarkompetens

Kursinnehåll:

 • Vad är en samverkande robot och vad innebär en implementering av en sådan
 • Säkerhet och standarder: Hur certifierar vi verktygen till en samverkande robot?
 • Operatörsperspektiv: Hur upplevs arbetsmiljön  och hur programmerar man en robot?
 • Exempel på samverkansapplikationer: Montering, laddning och plundring, kittning, kvalitetssäkring etc.

Flexibel produktion: 

Vi visar på möjligheter med nya material och hur anpassningen av produktionssystemet till nya material kan göras. Exempel på hur företag har infört nya material gås igenom, med inslag av resultat från forskningsprojekt inom Produktion 2030. Målet är att ditt företag ska öka sin beredskap att möta fordonsindustrin framtida behov vid införande av nya drivmedel, digitaliseringsteknik och affärsmodeller. Kursen riktar sig till er som leder företagets teknikutvecklingsprocess (Konstruktion, Produktionsberedning, Produktionsteknik, Underhåll, etc). Den baseras på aktuella forskningsresultat och visar på det stöd som innovationssystemet kan erbjuda.

Under de första dagarna genomförs pass om tekniktrender, framtidens material och innovationssystemet. Baserat på detta och på företagens egen verksamhet identifierar varje deltagare en företagsutmaning att fokusera på som hemuppgift. Tredje och avslutande dagen omfattar inspiration från företag som redan gjort framsteg, diskussion av hemuppgifterna och era lämpliga nästa steg.

Innovation: 

Många svenska företag vet vad digitalisering är men inte hur man konkret kan komma vidare. För att få med hela organisationen krävs en strategi för nya idéer, affärsmodeller och användningen av digitaliseringsteknik. En viktig del av detta är att hitta goda exempel på digitalisering. Under en eftermiddag funderar vidare på affärsinnovation och hur olika lösningar kan utformas för att få motiverade medarbetare som kan stärka företagets kompetensförsörjning. Nya idéer och tjänster i form av innovationer är något som driver digitaliseringen i Sverige. Men hur driver Ni som mindre företag innovation ur ett digitaliseringsperspektiv? Vad är självledarskap? Hur kan man samverka med universitet och hur skapar man bättre förutsättningar för lärande genom digitalisering?

 • Ökad beställarkompetens för digitalisering, automation och robotisering. 
 • Kunskap hur ni som företag går vidare för att nå era mål. 

Metod

Teori från forskare inom relevanta områden blandas med praktiska övningar, hemuppgifter och gruppdiskussioner. 

Utbildningarna kan ges på företaget eller t ex ett RISE kontor. 

Leveranser

Presentationer från kurstillfällena, diplom för medverkan av genomförd kurs. 

Beställning

Kontakta oss

Skicka intresseanmälan här

Fakta

Tjänst

Digitalisering - Kurser för SMF inom digitalisering

Område

Artificiell intelligens, Arbetsmiljö, Digitalisering, Internet of Things, Produktion och tillverkning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Kursen kan anpassas efter dina behov. Kontakta oss för vidare diskussion. 

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Roger Lundin

Kontaktperson

Roger Lundin

Forskare

Läs mer om Roger

Kontakta Roger
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sandra Mattsson

Kontaktperson

Sandra Mattsson

Forskare

Läs mer om Sandra

Kontakta Sandra
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.