Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

HALT/HASS-provning

Med HALT/HASS-testning kan du

  • Korta utvecklingstiden
  • Minska utvecklingskostnaden
  • Förbättra tillförlitligheten
  • Upptäcka kvalitetsvariationer i produktionen

Syfte

Vid HALT/HASS används stegvis ökande temperatur- och vibrationsbelastning till nivåer utanför produktspecifikation för att på kort tid framkalla fel och därigenom snabbt hitta material-, design- och processrelaterade svagheter och defekter. Syftet med HALT/HASS skiljer sig därför radikalt från traditionell tillförlitlighetstestning och skall ses som ett komplement och inte en ersättning för den traditionella testningen.

HALT utförs tidigt under produktutvecklingen. Vid avslutat HALT-testning har man lärt känna vid vilka belastningsnivåer funktionsstörningar och bestående fel uppstår. Genom att åtgärda detekterade brister och defekter utökas marginalerna och en mer robust produkt erhålls.

HASS utförs under produktionsfasen. Målet är att upptäcka svagheter som uppkommer vid övergång till produktionsmässiga tillverkningsmetoder samt kvalitetsvariationer. HASS-testet designas utgående från resultatet från ett tidigare genomfört HALT-test. Målet är att på kortast möjliga tid accelerera fram defekter till fel utan att skada en defektfri produkt.

Metod

Max belastningar är:

  • Kyla: -100 °C
  • Värme: +200 °C     
  • Temperaturändringshastighet: 60 °C/min för testobjektet
  • Vibration: 50 g RMS          .

Temperaturcykling och vibration utförs även i kombination

HALT-testning kräver funktionstestning under testets gång för att kunna detektera när fel uppstår. Det kräver också framtagning av fixtur för att kunna fixera produkten vid vibrationsbordet.

Leveranser

Pris för testningen debiteras per 8 timmars arbetsdag. Om testtid utöver 8 timmar per dag krävs uttas en extra kostnad per timme. Priset omfattar utrust­ningskostnader samt arbetskostnad för en operatör.

Om rapport önskas sammanställs resultaten från testningen i en rapport på engelska som levereras digitalt. Rapporten innefattar beskrivning av de tester och belastningsnivåer som använts vid testningen samt en sammanställning av när fel har uppstått under testningen. Kostnad för framtagning av rapport tillkommer

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Fakta

Tjänst

HALT/HASS-provning

Område

Elektronik

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Provning kan påbörjas tidigast en vecka efter erhållen beställning. Rapport levereras en vecka efter avslutad provning

Förberedelser

Standardfixturer tillhandahålls av RISE. I förekommande fall krävs speciell fixtur som kund tar fram.