Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förbättrad recirkulering av växtnäring från stallgödsel

Detta projekt fokuserar på en av de största utmaningarna för gårdar med animalieproduktion i regioner med hög djurtäthet, nämligen fosfor (p) överskott. Projektet kommer att bidra med strategier för regional planering och lösningar för att öka P-återvinning från djurgödsel.

Avvattnade stallgödsel
Foto: Erik Sindhöj

En stor utmaning för hållbar utveckling i områden med intensiv djurproduktion är överskott av fosfor (P) på gårdar, vilket innebär dåligt  resursutnyttjande och risk för läckage till vattenmiljön. Projektet bidrar till förbättrat kretslopp för fosfor i jordbruket, vilket minskar gårdars  miljöpåverkan och ger möjlighet till utveckling. Vi studerar biogasanläggningen som nod för optimerad återföring av växtnäring till odlingsmark. Om  rötrester fas-separeras och uppgraderas kan den flytande kväverika fraktionen återföras i närområdet, medan den fasta fosforrika fraktionen kan 
transporteras längre. Vi samarbetar med projekt på More biogas i Kalmar där teknik i pilotskala byggs. Vi utför 1) Fältstudier av växtnäringsvärdet hos den flytande fraktionen, också med den nya metoden N2 applied som höjer kväveinnehållet ytterligare, 2) Scenarier för optimerad återföring av NPK till mark runt en planerad anläggning på Öland och 3) Utveckling av metod för optimerad fosforåterföring i regional skala.

Sammanfattning

Projektnamn

Recirkulering av växtnäring

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Co-applicant

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3 000 000 kr

Finansiärer

Stiftelse Lantbruksforskning

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Erik Sindhöj

Kontaktperson

Erik Sindhöj

Forskare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.