Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Karaktärisering av utmanande biobränslen, askor och utveckling av biobränslekedjor

Bränslekvalitet karakteriseras av bränslets fukthalt, bränslets kemiska innehåll och askbildande ämnen samt bränslets fraktionsfördelning. För att designa en förbrännings-, förgasning eller pyrolysanläggning eller för att välja rätt biobränsle till en befintlig anläggning är det viktigt att känna till bränslets egenskaper och förstå dess påverkan på omvandlingsprocessen och restprodukten.

Inom RISE har vi en lång och bred kunskap om olika biobränslekedjor och fasta biobränslens egenskaper.

Vi har kunskap om:

  • Biobränslen från skogen, jordbruket, industriella processer och vilka egenskaper som kännetecknar dessa bränslen.
  • Hur processen såsom torkning, lagring och sönderdelning kan påverka biobränslets egenskaper.
  • Hur biobränslets egenskaper kan påverka emissioner och askbildande ämnen i förbränningsprocessen.

 

På RISE kan vi karakterisera, bedöma och undersöka biobränslens och biobränsleblandningars effekter på omvandlingsprocessen och restprodukten i labbskala, pilotskala och fullskala i fält.

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakta kundservice

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.