Skip to main content
Search
Menu
SLM

Innovativa Pulverkomponenter via Additiv Tillverkning - Globalinitiativ

Projektet syftar till att skapa en förstärkt kapacitet för erbjudanden inom additiv tillverkning genom internationell uppkoppling till en gemensam öppen testbädd.

Additiv tillverkning (AM) anses kunna vara en disruptiv teknik. Detta kan kopplas till fördelarna med inom industriell digitalisering och teknikens möjligheter till produktdesign med hög grad av flexibilitet.

Pulverbaserade tekniker anses allmänt vara bland de mest resurseffektiva eftersom nära 100% av råmaterialet transformeras till en produkt samtidigt som tillverkningen är energisnål. Förutsatt att AM-lösningen är optimerad kan samma argument hävdas för AM, vilket utgör en grund för det föreslagna projektet.

Målet med detta projekt är att stärka produkt- och serviceerbjudandet inom additiv tillverkning genom internationell koppling till kapacitet hos Chalmers och RISE IVF. Detta skall skapas genom en strategisk samverkan mellan valda strategiska partners från det pågående UDI-projektet INNOKOMP i steg 3 och ett antal internationella parter med kompletterande teknologier/kompetenser.

Tanken är att detta skapar förstärkta värdekedjor. Projektet förväntas kunna möjliggöra ytterligare demonstratorer till den Europeiska AM piloten som skapas genom H2020-projektet MANUELA (som koordineras av Chalmers). Aktiviteter inom projektet innefattar design för AM med fokus på fordonstillämpningar, breddning av materialportföljen för AM på tillämpad nivå, tillämpning av gasteknologi för processoptimering av AM samt analys kring efterföljande processer.

Förutom dessa tekniskt inriktade aktiviteter skall projektet kunna leda till förbättrad information om nytta och möjligheter med AM samt strategier kring demonstratorer som stärker framtida produkt- och serviceerbjudanden inom AM-området.

Summary

Project name

INNOGLOBE

Status

Completed

RISE role in project

Delkoordinator och operativ

Project start

Duration

22 månader

Total budget

9000000

Partner

Chalmers tekniska högskola, RISE , CIT, Höganäs AB, Linde AG, BEAM Machines, CEROC, Univ. Tours, Volvo Car Corporation

Funders

Vinnova

Coordinators

Project members

Supports the UN sustainability goals

9. Industry, innovation and infrastructure
17. Partnerships for the goals
David Ohlsson

Contact person

David Ohlsson

Forskare

+46 70 780 62 15

Read more about David

Contact David
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.