Skip to main content
RISE logo

Efficient and Safe Product Lines of Architectures eNabling Autonomous DrivE

Self-driving cars have a large potential for reducing the number of serious traffic accidents, but for this to become reality we need to ensure that they behave safely in all situations they can encounter. The project develops methods for ensuring safety to enable a gradual introduction of automated functions and create trust in the technology.

Taktisk säkerhet gör trafiken mycket säkrare


Självkörande funktioner är ett steg i en utveckling mot att ingripa allt tidigare i en olyckskedja. För några decennier sedan utvecklades funktioner för passiv säkerhet, sedan på 2000-talet kom aktiv säkerhet. Med självkörande bilar får vi tillgång till nästa steg, taktisk säkerhet. Detta innebär att bilen med sin automatik förhindrar att kritiska situationer ens uppstår.

Stegvis mer ambitiösa uppgifter till fordonen


En förutsättning för att taktisk säkerhet ska fungera är att inte någon manuell förare kan sabotera den säkra planeringen som bilen gör för sin körning. Fordonet ska ta fullt ansvar för framfarten. Sättet att bygga kunskap och skapa förtroende för självkörande bilar går därför via att göra den självkörande uppgiften mer och mer komplex. När vi skaffat oss tillräckliga säkerhetsbevis för att ansvarsfullt kunna introducera dessa på marknaden, kan vi skapa acceptans i samhället och samla erfarenheter till nästa steg.

Projektet syftar till att ge en metodologi som kan tillämpas på allt mer komplexa uppgifter, för att kunna garantera en säker introduktion av fler och fler självkörande uppgifter för vägfordon. Där ingår metoder för att säkerställa att systemet tar taktiskt säkra beslut, hur man visar att sensorernas prestanda är tillräckliga för köruppgiften i varje givet ögonblick, vilka arkitekturmönster som är användbara, hur man gör riskanalys och kravnedbrytning för en självkörande funktion, och säkerhetsbevisning för förarinteraktion.

Summary

Project name

ESPLANADE

Status

Active

RISE role in project

Project coordinator

Project start

Duration

3 years

Total budget

30 000 000 SEK

Partner

Aptiv, Comentor, KTH, Qamcom, Semcon, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group, Zenuity, Rise

Funders

Vinnova (FFI)

Project website

Coordinators

Project members

Supports the UN sustainability goals

3. Good health and well-being
11. Sustainable cities and communities
Fredrik Warg

Contact person

Fredrik Warg

Teknologie doktor

Read more about Fredrik

Contact Fredrik

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.