Skip to main content
RISE logo

Am I normal?

One of the most common questions women ask midwives and gynecologists is if their genitals are normal; the female genitalia varies widely in appearance, which both men and women have poor knowledge of.

Today, visualization of the human body is not equal. For example, studies on educational materials in medical education have shown a non-equal distribution in how women and men are represented and placed in damaged or strong images. In anatomical educational apps with interactive 3D we have found more examples where the white man is the normative basis for describing the human body. In some cases, a female model is not available. In cases where a female 3D model is found in educational apps, the appearance of the outer parts of the woman’s genitalia is not included, but instead the visualization goes directly into muscles etc. This fact is problematic in the case of sexual education and care treatment, which fills an important role in promoting women’s health, entitlement to their own bodies, and tackling misconceptions about the female body in general in society.

From a norm critical perspective, the project team has developed a new visualization solution; a proof-of-concept for an open web platform with dynamic 3D models of the female genitalia. Focusing on the outer parts and variations in size, shape and appearance the 3D-modeling is based on inputs from medical professionals. Both medical professionals and young women age 15-25 has tested and evaluated the solution through surveys, interviews, study visits, user tests and workshops.

I de fall då en kvinnlig 3D-modell finns i utbildningsappar, är utseendet på de yttre delarna av kvinnans kön inte med, utan istället går visualiseringen direkt in på muskler etc. Detta faktum är problematiskt i fallet med sexualundervisning och bemötande inom vården, vilket fyller en viktig roll i att främja kvinnors rätt till sin egen kropp och att tackla missuppfattningar om kvinnokroppen i stort i samhället.

Genom finansiering från Visual Sweden och RISE har parterna Sibship AB, RISE Interactive och Petra Blom Andersson Norrköpings kommun utvecklat en prototyp för en öppen webbplattform av dynamiska 3D-modeller. Prototypen visualiserar det kvinnliga underlivets yttre delar med fokus på variation gällande färg, form/storlek och behåring. Prototypen innehåller kvalitetssäkrat bildmaterial som kan komplettera samtal/vårdsituationer där projektets målgrupp, unga kvinnor 15-25 år, möter medicinskt professionella på ungdomsmottagningar. Prototypen har testats och utvecklats i nära samarbete med behovsägare (medicinskt professionella) och målgrupp genom enkäter, intervjuer, studiebesök, användartester och workshops.

61,7% av alla tillfrågade tjejer (507) sa att de hade jämfört sitt underlivs utseende med andra som de har sett i verkligheten.
Delar av arbetsgruppen. Från vänster: Nina Lemon, Daniel Eriksson, Louise Berg (Sibship), Petra Blom Andersson (Norrköpings kommun), Amanda Sundberg & Ellen Franzén.

Summary

Project name

Am I normal?

Status

Completed

Region

Region Östergötland

RISE role in project

Projektledare & projektdeltagare

Project start

Duration

9 månader

Partner

Sibship, Norrköpings Kommun

Funders

Visual Sweden

Project members

External press

Supports the UN sustainability goals

3. Good health and well-being
4. Quality education
5. Gender equality
Amanda Sundberg

Contact person

Amanda Sundberg

Projektledare

Read more about Amanda

Contact Amanda
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.