Skip to main content
RISE logo

Clean water for all – a challenge

+ Show more

Det här gör RISE inom Vatten

Story

New method for removing pharmaceutical residues from wastewater

Read more

Våra läkemedel försvinner inte i kroppen, utan de är ofta långlivade molekyler som tar lång tid att bryta ner. Att rena avloppsvattnet från dessa är en allt angelägnare uppgift. RISE, IVL och Alfa Laval har undersökt möjligheterna att minska utsläppen med hjälp av fotokatalytisk nedbrytning.

Story

Water purifier to reduce the spread of infection

Read more

I Sverige litar vi på att vattnet som kommer från våra kranar är rent – men så är inte alltid fallet. RISE jobbar med företaget Watersprint som tar fram produkter för att motverka att bakterier sprids via vattenkranar.

Find more stories

Show all
Education

Find our courses in water

Show all

Projekt inom vatten

Project

Sustainable water usage in areas of water scarcity

Read more
Project

Anti-fouling Membranes – For resource Efficient Water Treatment

Read more
Project

Mistra TerraClean – smart filter materials

Read more

The Mistra TerraClean program is to develop nano- and meso porous smart filter materials designed to handle pollutants defined in specified case studies.

Find more projects

Show all

Contact

Erik Kärrman

Gruppchef

+46 10 516 63 32
erik.karrman@ri.se

Read more about Erik