Skip to main content
RISE logo

Everything connected by the Internet of Things

+ Show more

what we do in internet of things

Story

Benefits from real-time air quality checks

Read more

Alla val vi gör får effekter. När det kommer till transporter kan valen vi gör få stor påverkan på miljön. Ett sätt att ge medborgarna bättre möjligheter till välinformerade val är skapa system som i realtid visar till exempel förändringar luftkvaliteten.

Story

Sensor shirt keeps track of health

Read more

It is increasingly important for doctors to have the correct data on which to base their judgements. RISE is helping to develop a shirt that can aid stroke, epilepsy and Parkinson’s patients.

Story

When we can measure everything – what will we want to know?

Read more

Samhället är uppkopplat. Så även skolan. Och när nästan varje pryl kan mäta sin omgivning kan vi bättre förstå vad som händer i klassrummen. RISE, Microsoft, Stockholms Universitet och fem skolhuvudmän samarbetar nu kring de möjligheter som öppnas – men också för att göra det etiska grundjobbet kring risker.

Education

Find our courses in Internet of Things

Show all

projects in internet of things

Project

Increased security and independence for the elderly with IoT

Read more
Project

Industrial Internet of Things, Services and People initiative

Read more
Project

Smart cast metal with sensors

Read more

Find more projects

Show all