Skip to main content
RISE logo

Digitalisation for a sustainable society

+ Show more

What we do in digitalisation

Story

"Social functions must work when the system crashes”

Read more

Jobs disappear and new ones emerge. Human-like machines and self-driving cars. Digitalization is far-reaching, affecting us all and changing our society. But what will our digitalized world really look like?

Story

Collaboration reduced unnecessary searching at A&E

Read more

På en akutmottagning måste det gå undan. Beslut och prioriteringar som påverkar liv fattas dygnet runt. Då kan man inte förlora tid på att leta i olika rum efter rätt utrustning eller patienter. I projektet TagOn kunde RISE tillsammans med sjukhuspersonalen och näringslivet hitta en positioneringslösning som minskade letandetiden.

Story

Digitalised Mining – now focusing on business development

Read more

I PIMM-projektet togs tekniken fram för att precisionsstyra en hjullastare med hjälp av ett mobilt nätverk – 400 meter under jorden – med föraren i ett kontor ovan mark. När tekniken finns behöver den göras tillgänglig på marknaden. I det efterföljande projektet PIMM DMA har RISE och projektpartners riktat in sig på affärsutveckling och paketering av koncepten som tagits fram.

Story

The safe, connected cyclist

Read more
Story

Smarter job applications with artificial intelligence

Read more

One of the major challenges facing the job market is matching job seekers to employers. In an attempt to improve their matching, the Swedish Public Employment Service – with the help of RISE – has developed the AI powered service Spontanansökan.

Story

A holistic digital approach to sawmills

Read more

Sågverket Moelven Valåsen i Karlskoga har tagit ett helhetsgrepp över all produktionsdata, från timmermottagning till utlastning av färdiga produkter. Målsättningen är att utnyttja råvaran bättre och reducera energianvändningen, och på det viset höja produktvärdet och öka produktiviteten.

Story

Virtual training increases safety in industry

Read more
Story

Find more stories

Show all
Education

Find our courses in digitalisation

Show all

projects in digitalisation

Project

Solar procurement support by means of advanced visualization

Read more
Project

Digitization of the construction industry through collaboration

Read more
Project

Framtidsverkstad - Where young people help companies with digital concepts

Read more

Find more projects

Show all
Per-Olof Sjöberg

Contact

Per-Olof Sjöberg

Affärs- och innovationsområdeschef Digitalisering

+46 70 519 04 91
per-olof.sjoberg@ri.se

Read more about Per-Olof