Skip to main content
RISE logo

Solutions for the chemical industry and society

+ Show more

What we do in chemicals

Story

New method for removing pharmaceutical residues from wastewater

Read more

Våra läkemedel försvinner inte i kroppen, utan de är ofta långlivade molekyler som tar lång tid att bryta ner. Att rena avloppsvattnet från dessa är en allt angelägnare uppgift. RISE, IVL och Alfa Laval har undersökt möjligheterna att minska utsläppen med hjälp av fotokatalytisk nedbrytning.

Story

Yeast becomes bio-based glue

Read more

Helt vanlig bakjäst har egenskaper som gör att det kan fungera som ett biobaserat trälim. Det har forskare på RISE visat.

Story

New centre for phasing out dangerous chemicals

Read more

Hur kan golv på förskolor bli mer giftfria? RISE driver Substitutionscentrum för att informera om och ge råd kring hur vi kan minska problematiska kemikalier i samhället.

Story

Benefits from real-time air quality checks

Read more

Alla val vi gör får effekter. När det kommer till transporter kan valen vi gör få stor påverkan på miljön. Ett sätt att ge medborgarna bättre möjligheter till välinformerade val är skapa system som i realtid visar till exempel förändringar luftkvaliteten.

Story

”It is similar to a detective work”

Read more
Story

New oil recipe gets the fuel flowing

Read more
Story

Algae reduce greenhouse gas emissions

Read more

Kan algodlingar minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin? Det undersöker RISE och Boliden i ett gemensamt forskningsprojekt.

Show more stories

Show all
Education

Find our courses in chemicals

Show all

projects in chemicals

Project

Validation of in vitro test method for chemicals endocrine disrupting potential

Read more
Project

How feathers becomes keratin-based materials

Read more
Project

Purifying industrial waste water and utilizing the algae biomass

Read more

Find more projects

Show all
Marcus Vestergren

Contact

Marcus Vestergren

Forsknings och affärsutvecklare/Tf enhetschef

+46 10 516 50 29
marcus.vestergren@ri.se

Read more about Marcus