Skip to main content
RISE logo

The National Laboratory for Volume and Flow

RISE is Sweden's NMI (National Metrology Institute) and is, according to the Swedish constitution, responsible for the central measurement quantities in the International System of Units, SI.

The National Laboratory for Volume and Flow has expertise in flow measurement technology, which means measurement of fluid flows and determination of volume in different vessels such as tanks, volume vessels, glass flasks and pipettes. Correct measurements and knowledge of possible deviations and appropriate calibration intervals reduce the risk of incorrect measurements and we can help contribute to direct savings for the industry.

Technological development is supported by participating in research and development projects related to volume and flow measurement technology. As part of RISE, we can be an independent party that can coordinate cooperation between different companies in projects and tests. 

The National Laboratory for Volume and Flow at RISE has the country's widest and most accurate resources for measurements and calibrations in the area. We are constantly working to develop and bring forth measurement methods to meet the industry's demands for traceability with the measurement uncertainty required by different applications. This is done both within national and international research projects, and often in collaboration with other organizations and stakeholders.

We are also able to assist with metrological expertise either in investigations of different types of demands regarding measurement, questions concerning the quality of measurements or education in equipment, measurement and measurement uncertainty analysis.


Kerstin Mattiasson

Contact person

Kerstin Mattiasson

Civilingenjör

+46 10 516 53 80
kerstin.mattiasson@ri.se

Read more about Kerstin

Related

Test & demo

Flow laboratory

Unique facility in Scandinavia, also in an international perspective.
Course

2 dec 2020, 10:30 - 3 dec 2020, 15:30

Vattenmätare och debitering

Två dagar för dig som arbetar med debitering, fakturering, teknik och/eller administration.
Course

28 okt 2020, 08:30 - 17:00

Internrevision för ISO/IEC 17025

Även tillämpligt för ISO/IEC 17020, ISO 9001 & ISO 14001
Course

8 sep 2020, 09:00 - 16:30

Jämförelsemätning

Säkerställ dina mätningar genom att jämföra dig med andra
Course

3 nov 2020, 09:00 - 17:00

b1, Mätutrustning och kalibrering - ISO 9001:2015

Dag 1 av 3 fristående kursdagar Mätdon kan alltid visa fel, även om de är helt nya. När de sedan används, slits de, och om de innehåller elektronik "driver" de ofta med tiden. Risken är alltså att felet blir större och större. Att kalibrering av mätutrustningen är en viktig länk i kvalitetsarbetet, är säkert välbekant för alla som arbetar med ledningssystem som t.ex. ISO 9001. Men det är även andra aspekter som behöver hanteras.  
Course

4 nov 2020, 09:00 - 17:00

b2, Mätosäkerhet

Dag 2 av 3 fristående kursdagar Är begreppet "mätosäkerhet" lika naturligt för dig som "kalibrering" i samband med mätdon? Det borde det vara! Lite provocerande kan vi säga att ett mätresultat är värt något, först då "gråzonen" omkring mätvärdet är känt, dvs. mätosäkerheten. Det gäller både vid kalibrering och när vi sedan använder mätdonet. Det är så vi får känsla för hur bra vi egentligen mäter. Till hjälp har det utformats internationella dokument som GUM och EA. Denna dag syftar till att ge grundläggande förståelse och förutsättningar för systematisk och praktisk tillämpning av principerna att uppskatta mätosäkerheter.  

Product Certification

Product certification is a guarantee of quality that creates confidence in the market. This may apply to a product’s durability, as well as other qualitative aspects such as data security and environmental sustainability.

Log in to client portals and team websites

This is where you find the links to our different client portals and team web sites. Click on the cross marks for short introduction texts and login buttons.