Skip to main content
RISE logo
Course IEC 60335-1

Annex R for household appliances - IEC 60335-1

Kursen går igenom kraven för mjukvaruutvädering som är introducerade i standarden IEC 60335-1 Annex R. Dessa innefattar programmeringsbara elektriska kretsar och dess programvara och hur de hanterar felvillkor som kan tänkas uppstå. Målgrupp är chefer, projektledare och ingenjörer.

Syfte

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-direktiv. Du som importör eller tillverkare av hem- och hushållsprodukter samt kommersiella produkter måste kunna påvisa att produkten uppfyller EU-kraven i LVD och Maskindirektivet. Hem- och hushållsprodukter som uppfyller standard IEC 60335-1 eller applicerbar produktstandard (del 2) förutses uppfylla kraven i direktiven. Syftet med kursen är att deltagaren ska få ökad förståelse för kraven kopplade till mjukvaruutvärdering inom ramen för Annex R av standarden.

Kursinnehåll

Vi går igenom bilagan och hur man ser till att en programmeringsbar elektrisk krets och dess mjukvara detekterar eventuella säkerhetskritiska fel, att de tas om hand på bästa sätt eller i bästa fall helt undviks. Både för säkerhetsrelaterade data samt säkerhetsrelaterade segment av mjukvara. Kursen kan med fördel kombineras med följande kurs ”Annex U för hushållsmaskiner enligt IEC 60335-1” som går igenom Annex U (fjärrkommunikation genom offentliga nätverk) inom ramen för standarden.

Målgrupp

Chefer, projektledare och ingenjörer.

Customised training course

If the current course date does not suit you, please contact Ted Strandberg or Per Stålberg below to book a customised course.

Occasions

November 8th 2024
RISE, Brinellgatan 4, Borås
08 Nov 2024
09:00-12:00
4000 SEK (excluding VAT)
Course
Digital
3
Swedish
Programme
Programme

Areas covered during the course include:

 • Programmable electronic circuits using software
 • Architecture requirements
  • Measures to check for errors
  • Structures, (number of channels, monitoring, comparisons between channels, etc)
  • The need for data in different formats in a redundant system
  • Checks to ensure source code conform
  • Fault detection when using remote communication
 • Measures to avoid faults
  • Safety requirements linked to the software
  • Software architecture
  • Module design and coding
  • Validation of the software
  • Management of different software versions
  • Software modification
Per Stålberg

Contact person

Per Stålberg

TIC-ingenjör

+46 10 516 65 56

Read more about Per

Contact Per
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.

Ted Strandberg

Administrator

Ted Strandberg

Projektledare

+46 10 516 60 93

Read more about Ted

Contact Ted
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.