Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lufttäthet

Diplomerad lufttäthetsprovare

Denna utbildning riktar sig till dig som utför lufttäthetsprovningar av byggnader enligt SS‑EN ISO-9972:2015 och vill visa för din uppdragsgivare att du har kompetens att utföra provningen korrekt.

Du kommer under denna utbildning få förståelse för hur man i byggprocessens olika skeden kan arbeta för god lufttäthet. 

Utgångspunkten är "Branschstandard ByggaL - Metod för byggande av lufttäta byggnader" som nyligen genomgått en omfattande revidering och uppdatering till branschstandard. 

Målgrupp

Utförare av lufttäthetsprovningar av byggnader.

Förkunskapskrav

Deltagaren ska inför kursen ha:

  • Mätteknisk kunskap
  • Byggteknisk kunskap – kunskap om konstruktioner och byggprocessen (högskoleingenjörsexamen eller minst 5 års erfarenhet från byggsektorn inom projektering eller produktion)
  • utfört/deltagit i minst fem lufttäthetsprovningar med luftläckagesökning vilket ska verifieras genom att rapporter från dessa skickas in till oss före utbildningens start. Deltagarens namn ska finnas angivet i rapporten (uppdragsgivare kan maskeras

Föreläsare

Föreläsare är flera experter vid RISE, däribland Owe Svensson och Thorbjörn Gustavsson samt Paula Wahlgren, Chalmers Tekniska Högskola och via förinspelade videoföreläsningar.

Övrig information

Deltagaren behöver ha tillgång till lufttäthetsprovningsutrustning (fläktutrustning med tillbehör) och utrustning för luftläckagesökning (t ex lufthastighetsmätare och värmekamera) samt behärska dessa. Utrustningen tas med och används vid det praktiska provet

Deltagaren behöver dessutom inneha ett eget exemplar av standarden SS-EN ISO 9972:2015

Kontakta oss

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Thorbjörn Gustavsson

Kontaktperson

Thorbjörn Gustavsson

+46 10 516 52 79

Läs mer om Thorbjörn

Kontakta Thorbjörn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.