Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utforska lösningsrymden och öka innovationsgraden

RISE har tagit fram en metodik där vi i en endags workshop kombinerar kreativa och systematiska metoder för att generera en lösningsrymd med flera alternativa lösningar på ett produktutvecklingsproblem. Metoden kallas, i sin helhet, Set-Based Design eller multilösningsteknik på svenska. Vår workshop kallas Instant Set-Based Design (ISBD).

Syfte

Att introducera Set-Based Design (multilösningsteknik) för att hantera en större lösningsrymd och minimera risker produktutveckling. Arbetssättet minskar även antalet oönskade omtag i ett produktutvecklingsprojekt.

Metod

ISBD passar utmärkt till produktutvecklingsgrupper på mellan 5 – 10 personer. I en workshop stimuleras deltagarna att generera nya idéer till lösningar som matchar ett befintligt behov hos företagets kunder. Stimulansen sker genom att använda olika kreativa och systematiska metoder. Lösningarna delas mellan deltagarna och kombineras för att ge ytterligare alternativ. Genom att diskutera möjligheter och utmaningar med olika lösningar lär man av varandra och berikar varandras kunskap och insikter om lösningarnas värdeskapande förmåga. Under workshopen jobbar man med visuella verktyg, lösningar visualiseras och sätts upp på väggarna för ömsesidig inspiration.

Under en dag tillämpar vi metodiken på ett begränsat produktutvecklingsproblem som ni tar från er löpande verksamhet. Deltagarna arbetar med att finna nya lösningar för en komponent eller ett delsystem. Vi introducerar olika kreativa och systematiska metoder för att generera och utvärdera lösningar. Deltagarna får lära sig metoderna genom att testa dem i sin egen verksamhet. Workshopen förbereds genom att deltagarna tittar igenom den bildserie som används under dagen samt att personal från RISE tar del av det produktutvecklingsproblem som ska behandlas med tillhörande funktionskrav och begränsningar.

Leveranser

Efter workshopen samlas alla idéer som kom fram samt resultaten av utvärderingen från idéerna. Tanken är att man ska övergå i en fullständig Set-Based designprocess.

En viktig aspekt av metoden ISBD är att man arbetar med konkreta utmaningar till innovation och skapar lösningar som möter kunders behov. Tanken är att man ska göra nytta redan från början. Processen innebär också att företaget lär sig metoden och dess delar. Genom att tillämpa metoden utbildas företagets personal i att använda hela eller delar av metoden på egen hand. Även ur denna aspekt skapas nytta redan från början.

Beställning

För mer information eller beställning, kontakta personen längst ner på sidan.

Fakta

Tjänst

Utforska lösningsrymden och öka innovationsgraden med Set-Based Design

Område

Innovationsstöd, Produktion och tillverkning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Mikael Ström

Kontaktperson

Mikael Ström

Forskare

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.