Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Litteraturstudier - Polymera material

Vi utför på kundens begäran litteraturstudier med inriktning på polymera material. Det kan exempelvis handla om att kunden behöver veta om ett specifikt material är bra för en viss applikation eller hur ett material påverkas av en viss miljö.

Syfte

Behöver du veta mer om en specifik plast? Lämna uppdraget till oss att göra en litteraturstudie i frågan. 

Genom en litteraturstudie tas det senaste inom forskningen fram för just den specifika frågeställningen. Litteraturstudien sammanfattar vilken forskning och vilka framsteg som gjorts inom området och kan även innehålla rekommendationer och framtida förslag. 

Vi har tillgång till många databaser och har själva skrivit många artiklar, rapporter och litteraturstudier 

Metod

Litteratur från både databaser och interna rapporter utvärderas och sammanfattas i en rapport tillsammans med vår erfarenhet.

Leveranser

Kunden erhåller en rapport med sammanfattad data om den specifika frågeställningen. Kunden kan också få rekommendationer på hur man ska gå vidare för att nå det önskade resultatet. Beroende på vad kunden vill få ut av litteraturstudien så anpassas den därefter. 

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan.

Fakta

Tjänst

Litteraturstudier av polymera material

Område

Infrastruktur, Kemiska processer och produkter, Korrosion, Massa och papper, Materialomställning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Christian Carlsson

Kontaktperson

Christian Carlsson

Enhetschef

Läs mer om Christian

Kontakta Christian

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.