Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning av kablar enligt EN 60332-1-2

EN 60332-1-2 Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för ensam isolerande ledare eller kabel - Provning med 1 kW låga med gas-luft.

Syfte

Brandteknisk provning enligt EN 60332-1-2 utvärderar en kabels brandegenskaper vad gäller flamspridning. Huvudsakligt användningsområde är att skapa underlag för klassificering i brandklasserna B1ca, B2ca, Cca, Dca samt Eca enligt det europeiska systemet för Euroklasser.

Inom EU måste byggprodukter vara CE-märkta enligt byggproduktförordningen (CPR).
Kablar som omfattas av produktstandarden EN 50575 berörs av CPR varför CE-märkning är ett krav för att kunna sälja kabeln inom EU.
Underlag för CE-märkningen är brandklassning enligt EN 13501-6 som bl.a. omfattar brandprovningsmetoden EN 60332-1-2. Metoden bildar underlag för brandklasserna B1ca, B2ca, Cca, Dca samt Eca .

Utöver nyttan med CE-märkning ger metoden också viktig information om kabelns brandegenskaper och därför används den ofta i produktutvecklingssammanhang och processoptimering.

Metod

Provstycket ska rätas ut och fästas i två horisontella stöd med en lämplig storlek av koppartråd i vertikalt läge. En brännare ska vara placerad så att den inre blå konen av flamman träffar provstyckets yta på ett avstånd av 475 ± 5 mm från underkanten på det övre horisontella stödet, medan brännaren är i en vinkel på 45 ° ± 2 ° till provstyckets vertikala axel. Tid för flammansättning beror på kabelns diameter.

• Strömkablar - isolerade ledare och kablar för användning i t.ex. elförsörjningen.
• Styr- och kommunikationskablar - ledningar, symmetriska kablar och koaxialkablar med metalledare för användning t.ex. telekommunikation, dataöverföring, radiofrekvens, videokommunikation och signal- och styrutrustning.
• Optiska fiberkablar - för användning i t.ex. inom telekommunikation, dataöverföring, radiofrekvens, videokommunikation och signal- och styrutrustning.

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på engelska eller svenska med resultaten.

Beställning

Via mail, bifoga gärna produktbeskrivning och säkerhetsdatablad.

CableTest@ri.se

Fakta

Tjänst

EN 60332-1-2 Provning av brandegenskaper av ledare och kablar

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Brandsäkerhet, Byggd miljö, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

EN 50575 - Produktstandard
EN 13501-6 - Klassificeringsstandard
EN 50576 - Utvidgad tillämpning

EN 60332-2-2
EN 50265-2-2
IEC 60695-11-5
IEC 60695-11-10
IEC 60332-2
IEC 60695-2-2

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Provet för detta test skall tillverkas av en enstaka isolerad ledare eller kabel, 600 ± 25 mm lång.
Upp till tre kablar kommer att användas för att utföra brandtestet.

Daniel Schlosser

Kontaktperson

Daniel Schlosser

Enhetschef

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Post

Kontaktperson

Johan Post

Senior projektledare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.