Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analyser för pappersmassa-industrin

RISE har lång erfarenhet av att analysera prover från pappersmassaindustrin. 

Syfte

Vi erbjuder analyser av:

- svartlut
- fasta bränslen (bark, flis, slam, lignin etc.)
- flytande bränslen (tallolja, beckolja, eldningsolja etc.)
- askor från elfilter och förbränningspannor

 

Metod

Med våra avancerade instrument kan vi bestämma kemiska och fysikaliska parametrar såsom:

- torrhalt (svartlut)
- fukthalt (fasta bränslen)
- vattenhalt (flytande bränslen)
- värmevärde
- kol, väte och kväve
- askhalt
- svavel och klor
- metaller
- asksmältförlopp
- densitet
- viskositet

Leveranser

Kunden erhåller en rapport med analysresultat.

Beställning

Kontakta nedanstående person för prisuppgift eller offert

Fakta

Tjänst

Analys av svartlut, bränslen och askor

Typ

Provning / analys / utvärdering

Område

Kemisk och biologisk analys, Massa och papper, Provning

Pris

Kontakta oss för prisuppgift

Förberedelser

Kunden ansvarar för förberedelser och transport av provföremål