Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Linser beluga
Foto: Hans Jonsson

Från parcell till kommersiell – uppskalning av svenska proteingrödor

I detta projekt undersöker vi vilka insatser som behöver göras för att få till en fullskalig produktion av alternativa proteingrödor i Sverige med syftet att möta en ökad efterfrågan på svenska vegetabiliska proteiner.

Odling av sötlupin i Sverige
Foto: Hans Jonsson
Odling sötlupin i Sverige

I Sverige finns stor potential inom odling, utveckling, förädling och export av växtbaserade livsmedel. Idag är odlingen av alternativa proteingrödor till livsmedel huvudsakligen småskalig och det finns ett behov av en mer storskalig odling och vidareförädling för att kunna utveckla marknaden. Exempel på uppskalningsproblem kan vara tillgång på utsäde i tillräckligt stora mängder, behov av ny teknik och utrustning för lantbrukarens moment för effektiv hantering av stora mängder (inkl. torkning) och att få växtskyddsmedel godkända för grödan. En ökad kunskap om odlingen av proteingrödor på gårdsnivå, förbättrade odlingstekniker och tillgängliggörande av insatsmedel innebär att lantbruket och förädlingsindustrin kan gå från småskaligt till storskaligt.

I projektet arbetar vi tillsammans med forskare, odlare och livsmedelsproducenter och kommer gemensamt att beskriva nuläget och utvecklingsbehovet kring svenska vegetabiliska proteiner. Under 2022 och 2023 genomförs fältförsök med odling av linser och lupiner i Skåne och på Öland. I dessa försök studerar vi bland annat åtta linssorter och fyra lupinsorter för att se vilka sorter som passar bäst för odling i Sverige. I ett annat försök kommer olika växtskyddsmedel mot ogräs testas i linsodling. Praktiska torkförsök kommer även att genomföras vid RISE mobila labbtork för att validera kunskapen om torkning av alternativa proteingrödor för svenska förhållanden. Projektet ska leverera ett förslag på arbetssätt och relevanta tekniska lösningar samt råd för odling, hantering och torkning för att skala upp odlingen av två proteingrödor.

Sammanfattning

Projektnamn

Från parcell till kommersiell

Status

Pågående

Region

Region Kalmar län, Region Skåne

RISE roll i projektet

Projektledare, deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3 260 000

Partner

Lantmännen, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter

Finansiärer

JTI Stiftelsen

Projektmedlemmar

Johanna Olsson

Kontaktperson

Johanna Olsson

Senior projektledare

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Fredrik Fogelberg

Kontaktperson

Fredrik Fogelberg

Forskare

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.