Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AI för arealövervakning - en förstudie

Genom att använda satellitbilder och Artificiell Intelligens kan förändringar i jordbruksfält över tid upptäckas och klassificeras. Projektet fokuserar på att automatiskt avgöra om vallar skördats och betesmarker blivit betade under säsongen och är ett samarbete mellan RISE och Jordbruksverket.

Jordbruksverket (SJV) och länsstyrelserna gör varje år tusentals fältbesök på betesmarker med syfte att avgöra om marken brukas eller är övergiven. Detta är mycket kostsamt och därför föreslår EU under den kommande perioden för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) att fältbesök ersätts med automatisk analys av satellitbilder. 

Projektet syftar till att inleda SJVs arbete för att förbättra kvalitet och effektivitet i verksamheten, där AI bedöms ha stor potential, genom att utveckla processer som minskar kostnader och ger större kundvärde. Redan idag används bilder från Sentinelsatelliterna för att analysera hur skiften används. Detta arbete utförs av experter på Jordbruksverket och kan vara mycket tidskrävande, vilket gör det svårt att analysera en större mängd skiftesareal.

Målet med projektet är att utveckla algoritmer som gör det möjligt att i ett begränsat område automatiskt detektera om vallar skördats och betesmarker blivit betade under året. Genom att analysera satellitbilder med hjälp av AI/maskininlärning kan förändringar detekteras och klassificeras för att automatiskt bestämma hur ett skifte använts över tid. I ett senare skede kan metoden skalas upp för att automatisk övervaka all jordbruksmark i hela Sverige.

Det finns redan ett stort behov av att följa utvecklingen av betesmarker över tid, dels genom den ajourhållning av blockdatabasen som Jordbruksverket utför årligen, dels genom de krav som ställs vid framtida kontroller inom nya CAP. Den ökade kunskapen inom AI har potential att framåt lösa även andra villkor och kontroller på ett billigare och effektivare sätt.

Sammanfattning

Projektnamn

AI för arealövervakning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

projektledare

Projektstart

Varaktighet

2021-08-31

Total budget

550.000 kr

Partner

Jordbruksverket (Bastian Berlin, Nils Fernquist, Viktoria Björnström)

Finansiärer

Vinnova, Jordbruksverket, Nationellt Rymddatalabb

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
10.Minskad ojämlikhet
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Anna Rydberg

Kontaktperson

Anna Rydberg

Senior forskare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Kristiansson

Kontaktperson

Johan Kristiansson

Senior Forskare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.