Skip to main content
RISE logo

Life Science provide new healthcare solutions

+ Show more

what we do in life science

Story

Collaboration reduced unnecessary searching at A&E

Read more

På en akutmottagning måste det gå undan. Beslut och prioriteringar som påverkar liv fattas dygnet runt. Då kan man inte förlora tid på att leta i olika rum efter rätt utrustning eller patienter. I projektet TagOn kunde RISE tillsammans med sjukhuspersonalen och näringslivet hitta en positioneringslösning som minskade letandetiden.

Story

Social impact bonds stimulate a healthy society

Read more
Story

Innovations to increase patient safety in healthcare

Read more

Det nyligen lanserade projektet Smittfri vård (Clean Care) handlar om det akuta behovet av att minska vårdrelaterade infektioner och risken för spridning av antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården.

Story

New method for removing pharmaceutical residues from wastewater

Read more

Våra läkemedel försvinner inte i kroppen, utan de är ofta långlivade molekyler som tar lång tid att bryta ner. Att rena avloppsvattnet från dessa är en allt angelägnare uppgift. RISE, IVL och Alfa Laval har undersökt möjligheterna att minska utsläppen med hjälp av fotokatalytisk nedbrytning.

Story

Personalised cancer treatment can be more effective

Read more

Att behandla cancer är svårt. Och tiden är inte på patientens sida. I ett nytt projekt används patientens tumörvävnad för att hitta personanpassade sätt att slå tillbaka mot cancern. 

Story

Smart packaging stops illegal drugs

Read more

En garantiförsegling, ett hologram och ett speciellt sätt att limma. Alla är de lösningar som utformats i projektet Smedpack, som drivits av RISE, och som syftar till att göra läkemedelsförpackningar säkrare och förbättra samarbetet mellan olika aktörer, inklusive slutanvändaren – konsumenten.

Story

3D printing to improve cancer treatment

Watch the interview

Projects in life science

Project

Stretchable printed electronics for pressure ulcer prevention

Read more
Project

FLU-ID - portable influenza diagnostics

Read more
Project

Greensense - smart disposable miniaturized system for Drugs of Abuse

Read more

Find more projects

Show all
Anna Ridderstad Wollberg

Contact

Anna Ridderstad Wollberg

TF C AoI Hälsa och Life Science

+46 10 516 60 61
anna.ridderstad.wollberg@ri.se

Read more about Anna