Skip to main content
RISE logo

Organizations with members in the AFoU network

The AFoU network has over 160 members from more than 50 organizations in Sweden. The network is open and growing. Welcome to join us!

The AFoU network today (December 2019) represents over 160 members from more than 50 organizations in Sweden. Here you will find members from universities, institutes, companies, public organizations, the social partners and other organizations.

The members of the network represents, among others, these organizations:

 • Akademiska sjukhuset
 • Autoadapt AB
 • Castor Analys
 • Chalmers tekniska högskola
 • Cj Organisationsutveckling
 • EllErr Konsult
 • Ergolab
 • Förhandlings- och samverkansrådet PTK
 • Förvaltnings AB Framtiden
 • Göteborgs Stad
 • Göteborgs universitet
 • Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan i Väst
 • Ibility Institute for Labour Market Research and Development
 • IF Metall
 • IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
 • info2you
 • Institutet för stressmedicin, VGR
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Jönköping university
 • Karlstads Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Kommunförbundet Västernorrland
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linköpings kommun
 • Linnéuniversitetet
 • Livsmedelsföretagen
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö högskola
 • Mirak Adviser
 • MynaK, Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Mälardalens högskola
 • Nestor FoU-center
 • Norrköpings kommun
 • Previa
 • Region Västmanland
 • Regionförbundet i Kalmar län
 • RISE
 • Royal Institute of Technology (KTH)
 • Saab AB
 • Samordningsförbundet Centrala Östergötland
 • SCA
 • Scania AB
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Stockholms universitet
 • Sunt Arbetsliv
 • Sveriges ingenjörer
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Unionen
 • Uppsala universitet
 • Uppsala universitet / Arbets och miljömedicin Akademiska sjukhuset
 • VGRegion
 • Örebro Universitet

Contact us if your organization is not on the list.

Become a member

More information about membership in the AFoU network and membership registration


Ulrika Harlin

Contact person

Ulrika Harlin

Forskare

+46 10 228 48 28
ulrika.harlin@ri.se

Read more about Ulrika