Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Petrografisk analys för ballast

Petrografisk analys för ballast till betong, väg- och asfaltändamål.

Syfte

Syfte med analys av ballastmaterial är för att säkerställa att berg-, natur-, och återvunnet material har bra förutsättningar för att ingå som en delkomponent i olika slutprodukter.

Rätt delkomponenter för slutprodukterna innebär lång beständighet, god förmåga att motstå extern påverkan och besparingar för samhället i infrastrukturella projekt som vägar, broar, dammkonstruktioner och underbyggnader för spårbunden trafik.

Metod

Metoder som tillämpas för utvärdering av ballast för betong, obundna lager, järnvägsmakadam- och asfaltsändamål är RILEM AAR-1 (makroskopisk och mikroskopisk metod), vilken är i linje med SS-EN 932-3.

För vägkonstruktioner och obundna lager i relation till stabilitet används Metod TDOK 2014:0144 – metod C för beräkning av fri glimmerhalt.

Leveranser

Provningsrapport enligt metod erhålles.

Beställning

Beställning görs via kontaktpersoner eller via länk nedan

Formulär för beställning

Fakta

Tjänst

Petrografisk analys för ballast

Typ

Provning / analys / utvärdering

Område

Byggd miljö, Cement och betong, Infrastruktur, Samhällsbyggnad

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

SS-EN 13043 Asfaltändamål

SS-EN 13242 Obundna lager

TDOK 2015:0759/ SS-EN 13450 Järnvägsmakadam

SS-EN 12620:2008/ SS 137003:2015 Betong

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Information om leveranstid ges av kontaktperson.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Magnus Döse

Senior forskare

+46 10 516 68 52
magnus.dose@ri.se

Läs mer om Magnus