Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gjutning

Substituering av fossilt kol med biokol i järngjutning

Minska ökningen av kol i atmosfären i järngjuterier med att ersätta fossil kol med biokol.
Fossilt kol ska substitueras med biokol i smältprocessen och bentonitbonden formsand i järngjuterier.

I det här projektet ska fossilt kol substitueras med biokol vid järngjutning. Syftet är att minska ökningen av kol i atmosfären och därigenom erhålla minskad klimatpåverkan. Idag används rent kol för främst två anledningar: dels som legeringsämne för rätt sammansättning av gjutjärnet och dels som additiv i bentonitbunden formsand.

Tanken är att sluta bryta fossilt kol för de här användningsområdena och i stället använda kol som redan cirkulerar på jordytan och i atmosfären. Resultatet blir att nettotillförseln av kol (och koldioxid) till atmosfären upphör och att kol som redan cirkulerar i ekosystemen används effektivare.

Kunskapsläget hur man använder biokol i de här processerna är mycket lågt. Arbetet inriktas därför initialt mot lämpliga tekniska kvaliteter av biokol och hur de ska tillsättas till smältan på bästa sätt. Samtidigt undersöks om biokol förändrar formsandens egenskaper. Parallellt med detta kommer substitutionen att miljöbedömas, dels ur ett livscykelperspektiv och dels ur emissionssynpunkt. 

Sammanfattning

Projektnamn

ReFound

Status

Pågående

Region

Region Jönköpings län

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2 800 000 kr

Partner

Carbomax AB, Furnes Jernstøperi AS, Baettr Guldsmedshyttan AB, , Lyrestads Gjuteri AB, , Mölltorps Gjuteri & Mek Verkstad AB, Norrlandsgjuteriet AB, SKF Mekan AB

Finansiärer

Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material

Projektmedlemmar

Mahsa Saeidpour

Kontaktperson

Mahsa Saeidpour

Forskare

+46 70 280 69 64

Läs mer om Mahsa

Kontakta Mahsa
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.