Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild av byggnad som brunnit ner av skogsbrand
Foto: Johan Sjöström

Climate Change Resilience in Small Communities in the Nordic Countries

Hur kan kapacitetsuppbyggnad i glesbygdssamhällen ökas för att möta effekterna av klimatförändringar genom att ta tillvara medborgares kompetenser och resurser och genom att organisera stöd och hjälp från myndigheter, civilsamhällets organisationer, politiker och allmänheten?

I de nordiska länderna, med sina geografiskt stora landytor och vari såväl befolkning som räddningstjänst är centrerad till städer, riskerar glesbygdsbefolkningen att drabbas hårt av klimatrelaterade naturhändelser.

Projektet CliCNord kommer att undersöka hur samhällen som är geografiskt avskärmade från snabba hjälpinsatser förstår sin egen situation relaterat till klimatförändringarna, hur de hanterar oönskade händelser, hur de bygger kapacitet samt under vilka omständigheter de behöver samhällsresurser och civilsamhällsorganisationer.

Mot denna bakgrund kommer ClicNord att utveckla ett ramverk som kan användas av olika aktörer i riskutsatta lokalsamhällen och av myndigheter som arbetar med att bygga resiliens för klimatförändringar. Ramverket kommer att göra det möjligt för lokala samhällsaktörer och myndigheter att arbeta tillsammans kring förebyggande arbete, krishantering samt återuppbyggnad efter en händelse - alla delar som behövs för att skydda samhällen mot oönskade händelser.

Påverkan av flera olika klimatrelaterade händelsetyper studeras och dess konsekvenser för små, typiska samhällen i Norden. Händelsetyperna, som betraktas som en direkt följd av klimatförändringarna, är översvämningar vid kusten på grund av storm, skyfall, skogsbrand, extrema temperaturer, jordskred, snöskred, översvämningar och stormar. Det finns totalt åtta fall i fem länder (Danmark, Sverige, Norge, Island och Färöarna). Projektet tar sin utgångspunkt i krishantering, och metoderna är övervägande kvalitativa och inspirerade av samhällsvetenskap.

Sammanfattning

Projektnamn

CliCNord

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Forskning om skogsbrand

Projektstart

Varaktighet

Pågående

Finansiärer

Nordforsk - Projektet har fått finansiering från NordForsk Nordic Societal Security Programme genom Grant Agreement No. 97229

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

+46 10 516 52 46

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Frida Vermina Plathner

Kontaktperson

Frida Vermina Plathner

Forskare

+46 10 516 52 38

Läs mer om Frida Vermina

Kontakta Frida Vermina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.