Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RISE Interactive Umea - Busshallplats for framtidens hallbara smarta stader

Busshållplats för framtidens hållbara smarta städer

RISE Interactive designar i samarbete med Rombout Frieling Lab (NL) ett radikalt nytt förslag till en elektrisk BRT Stop: The Upside Down Bus Stop. Denna busshållplats kommer att vara ett innovativt flaggskepp för framtidens hållbara smarta städer, inriktad på att hoja kvaliteten på erfarenheten för resenärer och att främja hållbar transport.

RISE Interactive Umea - Busshallplats for framtidens hallbara smarta stader 2
Foto: Ronald Helgers
Rombout Frieling Lab (NL) och RISE i Umeå avslöjar busshållplatsdesignen till Umeå Kommun.

Syfte och mål
Syftet med projektet är att undersöka, utforma och utveckla ett slags flaggskepp-busshållplats för framtidens hållbara smarta stad. Målet är att realisera denna busshållplats som en fullt fungerande busshållplats till slutet av 2018.

Som en prototyp kommer den att användas men samtidigt fungera som ett sätt att utmana befintliga idéer om vad en smart busshållplats i en hållbar stad är eller skulle kunna vara samt belysa relaterade problem för alla partner som är involverade i relaterade områden (t.ex. rörlighet, hållbarhet, befintliga policys eller behov av nya, etc.)
Huvudsyftet är att designa och producera ett busshållplats som kommer att användas av bussresenärer i Umeå i slutet av 2018.

Utmaning
Hållbara och intelligenta kollektivtrafiknät är en nyckelkomponent i alla stadsutvecklingsstrategier för framtidens ansvarstagande städer. Detta gör kollektivtrafiken till ett mycket komplicerat fall: frågor om teknisk innovation samt miljö, ekonomisk och social hållbarhet är lika viktiga för att utveckla goda förslag som har en direkt inverkan på staden. Den speciella utmaningen i detta projekt är att balansera sådana problem inom en funktionell prototyp som kommer att vara i bruk i slutet av 2018, vilket gör dessa frågor konkreta för individerna under resan eller reseupplevelsen.

Lösning
Den djupa designdrivna forskningsprocessen inom detta projekt identifierade resenärens erfarenhet som kärnmöjlighet att utforska intelligenta kollektivtrafiknät i stadsmiljöer.

Frågan är hur erfarenheten av att använda busshållplatsen kan bli en konkret upplevelse av dessa komplicerade problem och en känslosymbol för den smarta staden. För att svara på den frågan är busshållplatsen utformad för att framkalla ansvarsfullt och hållbart beteende av resenärer. Designen uppnår detta genom att ta hänsyn till följande parametrar:

1 Gör busshållplatsen till ett trevligt utrymme att vara i med minimal energianvändning.
2 Uppmuntra människor att "vara i sin kropp", att flytta och återansluta med sig själva eller andra
3 Ta bort nödvändigheten att uppmärksamma bussen och möjliggöra avkoppling, genom att utveckla ett system som ger människor tid att vara.
4 Tillhandahålla en miljö som är en ursäkt för att människor ska "vara" utan att behöva fly till nätet.

Effekt
The Upside Down BRT Stop går för närvarande in i produktionsfasen. För närvarande har forsknings-, design- och utvecklingsprocessen visat sig vara användbar, eftersom den har visat sig belysa en rad olika utmaningar för de berörda parterna, allt från offentlig upphandling, biljettsystem mm.


Sammanfattning

Projektnamn

The Upside Down Bus Stop

Status

Pågående

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

RISE är projektansvarig och huvudentreprenör för projektet. Huvudansvarig för designforskningsprocessen.

Projektstart

Varaktighet

1.5 år

Total budget

3.800.000 SEK

Partner

Rombout Frieling Lab

Finansiärer

Umeå Kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Green Umeå, Ruggedised

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Jeroen Peeters

Interaction Designer, Researcher

+46702985630
jeroen.peeters@ri.se

Läs mer om Jeroen