Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

H2020- SHOW- SHared automation Operating models for Worldwide adoption

SHOW-projektet syftar till att skapa en migrationsplan för autonoma transport mot en effektiv och hållbar stadstrafik genom tekniska lösningar, affärsmodeller och prioriterade applikationer. Detta demonstreras med piloter över hela Europa med uppkopplade, elektrifierade autonoma fordonsflottor integrerad i befintlig kollektivtrafik med funktioner som Demand Responsive Transport (DRT), Mobility as a Service (MaaS) och Logistics as a Service (LaaS).

De svenska Mega-piloterna kommer att driva två testpiloter under 2022 i Kista och Linköping.

Mål för Kista piloten:

Ansluta pendeltågen i öster med tunnelbanan i väst med tre autonoma fordon. Integrerad och komplettera befintlig kollektivtrafik. 5G trafiktorn med fjärrövervakning och fjärr styrning.

Mål för Linköping piloten:

Två autonoma skyttlar kommer att köras med on demand rutt i Vallastaden och kommer vara integrerad och ansluten till carpooling (Sunfleet), e-cyklar och lastcykler, i en MaaS applikation.

Den svenska delen av SHOW-projektet ansvarar också för arbetspaketen

"Final SHOW Ethics manual, Data Protection Policy and Data Privacy Impact Assessment", VTI

"Trafiktorn/Dashboard", RISE

"Evaluation framework", VTI

"Pilot experimental plans, KPIs definition& impact assessment framework for pre-demo evaluation", VTI

 "The Swedish Mega Pilots “, RISE


Sammanfattning

Projektnamn

H2020 - SHOW

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator för de Svenska piloterna i Kista och Linköping

Projektstart

Varaktighet

2023-12-31

Total budget

SHOWs totala budge tär 36MEuro. Den Svenska delen har en budget på 2.26M Euro och RISE budget är 550K Euro

Partner

VTI, Anna Anund, Transdev, Christian Monstein, Keolis, Jan Jansson, Ericsson, Andreas Olsson AB, Combitech, Dich Vezins

Finansiärer

Call DT-ART04-2020 Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in urban areas for the mobility of all

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Tor Skoglund

Kontaktperson

Tor Skoglund

Senior Projektledare

+46 10 228 41 11
tor.skoglund@ri.se

Läs mer om Tor