Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Martin Bjerling

Enhetschef

Tel +46 10 516 59 98

E-post martin.bjerling@ri.se

Ort Borås

Enhet Tid och optik (105105)

Martin började vid riksmätplatsen för tryck och vakuum som ingenjör år 2014. Sedan dess har han varit med att utveckla gruppens mål om att effektivisera och digitalisera gruppens arbete. Sedan 2018 är Martin tekniskt ansvarig för riksmätplatsen och leder det tekniska arbetet. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att se till att riksmätplatsen levererar kvalitetssäkrad mätteknik inom tryck och vakuum. Detta görs genom att se till att alla mätningar som utförs vid tryck och vakuum har full spårbarhet inom SI-systemet.

Martin har under åren deltagit i flertalet inhemska samt europeiska forskningsprojekt. Fokus de senare åren ha varit dynamiska mätningar och mätningar i högvakuum-området men även optiska mätningar av tryck.