Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Charlotta Isaksson

Forskare

Tel +46 10 516 52 32

E-post charlotta.isaksson@ri.se

Ort Borås

Enhet Hållbara energisystem

Fil.dr. Teknik och social förändring
Fil.mag. Sociologi
Charlotta Isakssons forskningsområde behandlar särskilt energisystemet utifrån ett användarorienterat perspektiv och hon har bedrivit projekt i relation till såväl hushåll, organisationer som industri. Hon har även bedrivit forskning kring användningen av välfärdsteknik för barn och unga med funktionsnedsättning. Forskningsfrågor behandlar bland annat hur ny energiteknik integreras i människors vardag, hållbar resursanvändning i hemmet, hur kommunikation och samverkan mellan olika aktörer kan stärkas för att uppnå en hållbar energianvändning.

Avslutade projekt, RISE: Kommunikation för hållbart arbete med energieffektivisering, finansierat av Göteborg Energi. Kommunikation för hållbara energisystem, finansierat av Energimyndigheten. Boendes användning av energiteknik, delprojekt inom EU finansierade projektet Need4B.

Pågående projekt, RISE: Nationell digital upphandlingscentral för hållbart byggande bland privata fastighetsägare (2019-2022). Projektet leds av Sustainable Innovation och är finansierat av Formas.