Skip to main content
RISE logo

CORIP - Coordination of Research on Innovation Platforms

Since 2013, Vinnova has been financing the development of innovation platforms in six Swedish cities. Accompanying research is conducted at each innovation platform. The purpose of the national coordination of follow-up research is to build a common understanding of how municipalities can create structures to initiate and drive local innovation pro

Vinnova finansierar sedan 2013 utvecklingen av innovationsplattformar i flera svenska städer. Arbetet syftar till att utveckla nya arbetssätt och verktyg för att stärka städes kapacitet som innovationsarenor och stärka kommuners roll som innovationsaktörer. Vid varje innovationsplattform bedrivs följeforskning. Forskningen ska stärka både Vinnova i sin roll som programägare och nationella innovationsmyndighet och medverkande kommuner i sin framväxande roll som innovationsaktörer.

Följeforskningen sker lokalt och följeforskarna fyller med sin praktiknära och stödjande metodik en viktig funktion som bollplank och expertstöd i kommunernas arbete. Följeforskarna kan beskrivas som ”kritiska vänner” och bidrar i den lokala utvecklingen genom att sätta ord på ett reflekterande och teoretiskt sätt på den framväxande praktik som kommunernas innovationsarbete de facto utgör.

Syftet med den nationella samordningen av följeforskningen är i sin tur att aggregera den lokala forskningen och lyfta denna till en gemensam analys. En gemensam analys ger både en möjlighet att ge ett nationellt perspektiv på de lokala innovationsplattformarna, men också förutsättningar för att förstå hur en sådan här långsiktig ansats påverkar städer, kommuner och andra aktörer i innovationssystemet. Projektet kommer löpande presentera resultat i dialog med projektledarna vid respektive innovationsplattform. De olika presentationerna kommer att samlas i en gemensam slutrapport.

Summary

Project name

CORIP

Status

Active

Region

Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Västerbotten, Västra Götaland Region

RISE role in project

Coordinator

Project start

Duration

30 months

Total budget

3 134 000

Partner

Kommunforskning i Västsverige, Lunds universitet, Uppsala universitet, Borås stad

Funders

Vinnova

Project members

Supports the UN sustainability goals

11. Sustainable cities and communities
17. Partnerships for the goals
Magnus Johansson

Contact person

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Read more about Magnus

Contact Magnus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.