Skip to main content
RISE logo

Testing of frost resistance of concrete

Accredited testing of frost properties of concrete.

Cause

Testing of frost properties of concrete. Order form is used.

Method

Testing of concrete in our frost laboratory in Borås and in Stockholm.

In Borås we use edition no 5 and in Stockholm we still use edition no 4 of standard SS 137244.

Deliveries

Test report according method is included.

More information

 Information om provberedning hos laboratoriet

  • Kuber sågas 21 ± 1 dygn efter gjutning (utborrade cylindrar tidigast vid 20 dygns ålder).
  • Vattenmättning av provkroppar sker 7 dygn efter sågning.
  • Start av frostcykling sker 10 dygn efter sågning.

För att provning inte ska infalla på lördagar och söndagar kan sågning endast ske på måndagar, tisdagar och fredagar.

Vid helgdagar kan man behöva göra avsteg från standarden då sågning, vattenmättning eller start av frostcykling skulle ske då personal inte finns på plats.

För att vara säker på att kunna utföra provningen enligt standard är det bra att undvika att gjuta kuber så att sågning, vattenmättning och start av frostcykling hamnar på helgdagar samt att provkroppar (kuber) inkommer till laboratoriet före 19 dygns ålder. Kontakta oss gärna om ni är osäkra på om helgdagar påverkar starten av provningen av era provkroppar.


Ordering

Order via contact person.

Order form frost resistance 2020 ver. 2.pdf

Facts

Service

Concrete testing - Hardened concrete - Scaling at freezing

Innovation area

Built environment, Construction, Cement and concrete, Infrastructure

Delivery level

Accredited

Standards

SS 137244 Frostresistens

Price

Price on tender

Delivery time

Information about delivery time via the contact person.

Preparations

No preparation needed

Contact person

Fahrudin Mandal

Laboratorieingenjör

Read more about Fahrudin

Contact Fahrudin

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.

Contact person

Agneta Ekengren

Read more about Agneta

Contact Agneta

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.