EU/SME

Har ditt småföretag behov av forskning för att utvecklas? Vi reder ut begreppen och går igenom dina möjligheter till forskningsstöd från EU:s åttonde ramprogram, Horizon 2020. I listan till höger kan du se vilken support vi kan ge ditt företag. Du är välkommen att ställa din fråga i formuläret nedan så svarar vi inom kort.

Forskningsinstituten inom RISE har beviljats stöd från Vinnova för att samordna sin interna kompetens kring EU-finansierad forskning och göra denna tillgänglig även externt för små och medelstora företag. Målet är att öka småföretagens medverkan EU:s ramprogram. RISE-projektet är en nationell satsning som erbjuder handfast och kostnadsfri rådgivning för företag inom alla branscher.

Image CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.

Vi som arbetar i projektet är:

Håkan Sehlin, Acreo
www.acreo.se

Jan Wipenmyr, Acreo
www.acreo.se


Kennert Johansson, Innventia
www.innventia.com

Barbro Nabb-Gustafsson,
Innventia
www.innventia.com

Per Lindquist, SP
www.sp.se

Jenny Goodwin, SIK
www.sik.se

Marie Pauli, Swerea IVF
www.swerea.se

Boel Wadman, Swerea IVF
www.swerea.se

Christin Vännman, Swerea IVF
www.swerea.se

 

 

Horizon 2020

Detta kan du få hjälp med:

  • Diskussion kring ditt företags behov, identifiering av EU-program och möjliga ingångar
  • Råd vid registrering av företaget i EU:s databas
  • Diskussion av preliminära idéer och formulering av ett projekt
  • Råd om sammansättning av konsortier, tips kring partnersökning
  • Genomgång av de ekonomiska och administrativa villkoren
  • Genomgång av ansökningsförfarandet, de olika stegen och den fortsatta hanteringen efter inlämning
  • Råd kring hur man skriver ansökan och genomläsning av ansökningar
  • Rådgivning under genomförandet av godkända projekt, t ex i frågor rörande rapportering
  • Helpdesk för snabba svar på enklare frågor
  • Vi svarar inom 48 timmar

 

 

Länkar

VINNOVAs planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

 

EU-kommissionens informationssajt om Horizon 2020

 

Research Participant Portal - här ansöker du och registrerar dig