EU-finansierad forskning

Vi hjälper små och medelstora företag (SME) med forsknings- och innovationsuppdrag, med tekniska tjänster som provning och certifiering, leder innovationsprocesser, affärsutvecklar och ger support till företag som vill delta i EUs forskningsprogram

Läs mer om EU/SME