RISE-seminarier i Almedalen 2015 – tisdagen den 30 juni

3 juni 2015

Under Almedalsveckan 2015 ger RISE tre seminarier i trädgården på Kinbergs plats 3. Bioekonomi - från vision till verkstad. Den hållbara staden - myt eller verklighet? 3D - industriell revolution eller stegvis utveckling? Kom och diskutera stora utmaningar för industri och samhälle med ansvariga politiker, företagare och sakkunniga! Forskare från RISE-gruppen medverkar hela dagen och seminarierna kommer att live-sändas. Filmerna ser du i efterhand på RISEs Youtube-kanal.

KL.8.15–9.15 Bioekonomi – från vision till verkstad

De globala utmaningarna driver på utvecklingen mot en bioekonomi. Sverige har ett bra utgångsläge med god tillgång på bioråvara, industriell struktur och världsunik kompetens. Mycket forskning görs som kan skapa tillväxt i svensk basindustri, minska CO2-utsläpp och beroendet av importerade råvaror och produkter. I visionen om den framtida bioekonomin har de svenska massabruken förvandlats till moderna bioraffinaderier. Här produceras råvaror till miljöanpassad närproducerad textil, billiga kolfiber som ökar möjligheten till användning i olika produkter, biobränslen för både drivmedel och som ersättning av fossilt bränsle i industrin och fiskfoder som alternativ till dagens beståndspåverkande fiskråvara. Hur gör vi för att satsningarna inte ska stanna vid visionen? Vilka incitament finns för att göra verklighet av dem? Seminariet livesänds. 

Deltagare bl a Anders Fröberg, Sverigechef BOREALIS; Sören Eriksson, Preem; Elin Lydahl, Generalsekreterare TEKO; Karin Emilsson, Senior advisor, Emi Innovation. Moderator Johan Kuylenstierna, Stockholm Environmental Institute

Frukostbuffé serveras innan seminariet från kl. 7:45.

Kl. 11.00–12.15 Den hållbara staden – myt eller verklighet?

Många pratar om den hållbara staden men vad betyder det? Hur skapar vi en hållbar stad för medborgare och företagare? Vilken digital infrastruktur krävs för en hållbar stadsutveckling? Digitaliseringen driver förändring i områden som omsorg, skola och medborgardialog, men finns förutsättningarna för att nå en likvärdig samhällsutveckling oavsett var du bor? Eller innebär framtiden en ny typ av utanförskap – ett digitalt utanförskap – beroende på var du bor? Har digitaliseringen blivit en demokratifråga? Vem har ansvar att alla kommer med: individen, stadsdelen, staden, kommunen, regionen, nationen …? Seminariet livesänds.

Deltagare bl a Mehmet Kaplan, Stadsutvecklings- och IT-minister; Marie Larsson, Avd.chef Förnyelse och kvalitet, Skellefteå kommun; Rikard Strid, Grundare/ägare Clayster; Mattias Hindfelt, CIO, Riksbyggen; Åsa Zetterberg, Sektionschef, Center för e-samhället, SKL. Moderatorer Markus Bylund och Claus Popp Larsen, Swedish ICT

Kl. 14.30–15.30 3D – industriell revolution eller stegvis utveckling?

Vad är egentligen 3D och är det nytt eller inte? 3D-tekniken beskrivs ofta som en omvälvande industriell revolution – är den det eller är det en vanlig stegvis utveckling? Seminariet diskuterar 3D-teknikens för- och nackdelar, inte minst utmaningarna kring patenträttigheter och märkesskydd. Seminariet ger en överblick över status idag; hur tänker företagen, vad görs i Sverige, vad kan tekniken, vart är tekniken på väg? Finns pengar att tjäna, kan 3D-tekniken skapa sysselsättning och konkurrensfördelar för Sverige? Vi lyfter också frågan kring riskerna med olika material, kvalitetssäkring och avfallshantering. Seminariet livesänds.

Deltagare bl a Thomas Randes, sakkunnig IPR-frågor, IPQ; Ralf Carlström, VD, Höganäs Digital Metal; Charlotte Brogren, GD Vinnova. Moderator Mats Lundin, Swerea

Hela programmet som PDF hittar du här.

RISE-instituten kommer även medverka vid ett flertal andra programpunkter under Almedalsveckan:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Representanter från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut finns på plats under Almedalsveckan. Vill du låna en expert? Se vilka som kommer att vara där, och vilka olika paneler de deltar i. 

Tillsammans med Mistra Urban Futures och Göteborgs innovationsplattform arrangerar SP seminariet "Storstädernas agenda för hållbar stadsutveckling".

Swedish ICT

Swedish ICT välkomnar till diskussioner kring Informations- och kommunikationsteknik (IKT) vid 15 programpunkter under hela veckan. På agendan står bland annat livslångt lärande, digitalisering av industrin och hållbar stadsutveckling. Programmet hittar du här.

Dessutom lanserar Interactive Instiute Swedish ICT initiativet #openalmedalen för ett tillgängligare Almedalen. Läs mer om #openalmedalen och delta fr.o.m den 22 juni.

Swerea

Tillsammans med Kairos Future arrangerar Swerea seminariet Industri 2030 – hur kan Sverige bli vinnare i framtidens industrilandskap? Det genomförs onsdagen den 1 juli kl. 8.30-9.30 och medverkande är Annie Lööf, Partiledare, Centerpartiet. Olof Faxander, VD, Sandvik. Göran Carlsson, VD, Swerea. Mats Lindgren, VD, Kairos Future.

Innventia

Innventias Pia Wågberg medverkar i seminariet Tjänsteinnovation i en digitaliserad värld – vart är vi på väg? som genomförs måndagen den 29 juni kl. 16.00 - 17.30. Arrangörer är Almega, Teknikföretagen och Service Innovation Sweden. 

 

Denna sida uppdateras löpande.