Göteborgs Stad satsar på digital miljöövervakning

Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT) är ett samverkansprojekt som pågår i Göteborgs Stad. Syftet är bland annat att mäta hur luftkvaliteten påverkas under bygget av Västlänken. På sikt är målet att utveckla en tjänst där göteborgarna enkelt kan se hur bra luften är just där de själva är, exempelvis på väg till skola och jobb.

RISE Acreo

Göteborgs Stad satsar på digital miljöövervakning