Viktoria utvecklar framtidens flygplatser

Publicerad 2012-01-16

Arlanda flygplats ska bli ännu bättre på minskad miljöpåverkan och ökad passagerarservice. Viktoriainstitutet leder arbetet.

Projektet heter Future Airports och är ett samarbete mellan Swedavia, Trafikverket och RISE-institutet Viktoria. Fram till 2014 ska man ytterligare förbättra Arlanda flygplats miljöavtryck. I detta ingår bland annat ökad passagerarbekvämlighet. Med en helhetssyn ingår nämligen också transporter av passagerare och gods till och från flygplatsen i miljöavtrycket, inte bara den trafik som sker på själva flygplatsen.

- En stor del av Future Airports är utveckling av digitala tjänster baserade på en ökad samordning av dörr-till-dörr-processen, säger Mikael Lind på Viktoria och projektledare Future Airports till ri.se. Om man med den här samordningen exempelvis kan få mer välinformerade och välförberedda resenärer, så är mycket vunnet. Det skapar lugn och ro, trots att det kan vara bråttom.

Future Airports tar sin utgångspunkt i Arlanda flygplats utanför Stockholm, men är tänkt att vara applicerbart på andra så kallade multimodala transportsystem, oavsett om det ingår flygplatser. Några av punkterna i Future Airports är:

  • Prognos- och simuleringsverktyg för miljöpåverkan.
  • Management Dashboard och Passenger Dashboards.
  • Modell och metod för Active Collaboration.
  • Mätsystem och processoptimeringsverktyg.

Henrik Berglind-Dehlin

Läs mer via länkarna nedan.