• Dagens Industri 27 sept 2010.

Mer statligt stöd till kommersiell forskning krävs - RISE debatterar i DI

28 september 2010

Större investeringar i kommersiellt riktad forskning ett måste för det svenska innovationssystemet.

Det svenska innovationsklimatet är gott, men kan bli mycket bättre. Statliga pengar behöver i högre grad gå till industriforskningsinstituten för att nå europeiska toppnivåer. I Sverige går bara tre procent av statliga forskningspengar till industriforskningsinstitut, i EU är snittet 12 procent.

Detta vill RISE Holding råda bot på för att uppnå ett större kommersiellt genomslag för svensk industriforskning. I en debattartikel i Dagens Industri den 27 september och di.se den 28 september presenterar RISE tillsammans med Teknikföretagen sina lösningar:

  • Ökad satsning på den svenska institutssektorn
  • Effektivare finansiering
  • Större samarbete institut/näringsliv
  • Ökad samverkan institut/universitet och högskolor

RISE Holdings vd Peter Holmstedt är en av medförfattarna:

- En viktig fråga kom i skymundan under valrörelsen, nämligen var alla nya jobb ska komma ifrån? Därför är det viktigt att öka satsningarna på de svenska industriforskningsinstituten på de sätt vi beskriver i debattartikeln.

- Tyskland är en bra måttstock i detta sammanhang, fortsätter Peter Holmstedt. De har en välbalanserad industristruktur, bra fördelning mellan nyfikenhets- och behovsmotiverad forskning, djup samverkan mellan universitet och forskningsinstitut och breda samarbetsprojekt mellan industri-, instituts- och universitetsvärldarna.

Läs hela debattartikeln på di.se.