Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Släck bussbrand

Praktisk brandsäkerhet fordon

Nu har du och ditt företag chans att gå en utbildning i praktisk brandsäkerhet gällande fordon, RISE i Borås erbjuder utbildningen baserat på intresseanmälan.

Utbildningen är en endagsutbildning och hålls på antingen svenska eller engelska. Kursen är uppbyggd i två olika delar som även erbjuds separat om så önskas.

Del 1. Brandsäkerhet fordon

Detta är en grundläggande kurs som är relevant för fordonstillverkare, operatörer, försäkringsbolag, systemleverantörer, underhålls- och serviceleverantörer samt räddningstjänster. Genomförande av denna kurs ger kursdeltagarna medvetenhet och uppskattning av ett brett spektrum av brandsäkerhetsaspekter relaterade till fordon. Deltagarna kommer att lära sig om följande områden:

 • Bränslen och deras beteende
 • Fordonstyper och deras funktion och konstruktion, t.ex. konventionell, elektrisk samt gasformig.
 • Identifiera fordon och kritiska komponenter
 • Faror och faroområden, vanliga brandursprung, typiska brandorsaker och deras effekt.
 • Litium-jonbatterier, utmaningar och viktiga säkerhetsprinciper
 • Starkströmssystem och elektriska risker
 • Bärgning av elfordon, säker hantering av fordon som utgör brandrisk.

Del 2. Att hitta, bedöma och åtgärda brandrisker i fordon

Riskhantering spelar en avgörande roll för att kontrollera brandrisken för fordon. Denna kurs behandlar mestadels kvalitativ riskhantering och fokuserar på fysisk inspektion och lämpliga rutiner för din organisation. I denna kurs kommer deltagarna att lära sig om följande:

 • Grundläggande fordonsteknik och information om fordonskomponenter som kan bli en brandrisk
 • Riskidentifiering, visuell inspektion, rekommenderade verktyg, fokus på mest förekommande brandrisker i fordon
 • Riskbedömning och minskning, mätning av identifierade risker, handlingsplan
 • Praktiska exempel och övningar i klassrummet och på ett fordon
 • Dokumentation, SP Metod 5289, mallar

Mål och syfte

Brandsäkerhet fordon

I slutet av kursen kommer deltagarna att:

 • Ha en grundläggande förståelse för fordon, bränsle, brandorsak och brandutveckling.
 • Förstå de unika utmaningarna för olika typer av fordon med avseende på brandrisker och potentiella brandscenarier.
 • Motivera och identifiera de viktigaste riskområdena i olika typer av fordon.
 • Förstå vad som krävs för att minska risken för (fordons)bränder.
 • Diskutera och beskriv de grundläggande principerna för hantering av brandrisker i ett fordon.

Att hitta, bedöma och åtgärda brandrisker i fordon

I slutet av kursen kommer deltagarna att:

 • Genomföra en riskbedömning på ett fordon, identifiering, bedömning och reducering av risker.
 • Förstå grundläggande fordonsteknologi
 • Diskutera och beskriva riskerna i olika typer av fordon.
 • Genomföra, registrera, rapportera och granska rutiner för hantering av brandrisker.

Föreläsare

Max Rosengren, RISE 

Innehåll

Preliminär agenda:

09:00 Introduktion

09:15 Brandsäkerhet fordon

10:30 Fika

10:45 Fortsättning brandsäkerhet fordon

12:00 Lunch

13:00 Avslutning brandsäkerhet fordon

13:30 Att hitta, bedöma och åtgärda brandrisker i fordon, övning på ett fordon

14:00 Fika

14:15 Att hitta, bedöma och åtgärda brandrisker i fordon, övning på ett fordon

15:00 Att hitta, bedöma och åtgärda brandrisker i fordon

16:00 Tid för frågor och diskussion

16:30 Avslutning

Intresseanmälan

Fyll i kontaktformuläret nedan för en offert.

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Max Rosengren

Kontaktperson

Max Rosengren

Projektledare

Läs mer om Max

Kontakta Max
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jonna Hynynen

Kontaktperson

Jonna Hynynen

Forskare

+46 10 516 62 44

Läs mer om Jonna

Kontakta Jonna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.