Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Verifiering av egendeklaration för socialt ansvarstagande

En global vägledande standard för socialt ansvarstagande - ISO 26000. Sverige har tagit fram en systematisk egendeklaration, som utgår från ISO 26000 och är verifierbar. Vi kan erbjuda en opartisk verifiering, som ger din organisation en bekräftelse på ert hållbarhetsarbete och samhällsansvar.

Syfte

ISO 26000 omfattar ett brett omfång av sociala frågor såsom arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling. Allt fler organisationer väljer att börja arbeta enligt standarden.

ISO 26000 ger stöd och hjälp att implementera, paketera och kommunicera en organisations arbete för socialt ansvarstagande på ett trovärdigt sätt. Att arbeta med standarden hjälper organisationen att hitta sina styrkor och svagheter, som i sin tur kan vändas till affärs- och utvecklingsmöjligheter. Standarden bygger på dialog med era intressenter, vilket bl.a. ger förutsättningar för att få en bättre kontroll på leverantörer och skapa mervärde för intressenterna.

Egendeklaration för socialt ansvarstagande kan användas av en mängd olika organisationer. Den hjälper organisationer att

  • kartlägga och minska sin påverkan på intressenter och samhälle
  • säkerställa efterlevnad av legala och andra intressenters krav
  • ge ledningen en god kontroll över organisationens påverkan på socialt ansvarstagande
  • sätta upp konkreta mål för förbättringar, kontinuerligt följa upp och utvärdera effekterna av sitt sociala ansvarstagande
  • ständigt förbättra sin prestanda
  • skapa hållbara affärsmodeller.

Metod

Egendeklarationen, som görs enligt SIS-SP 2:2015, består av 77 frågor som organisationen ska besvara och på så vis beskriva sitt operativa arbete med ISO 26000. Organisationen kan sedan välja att låta ett utomstående organ verifiera egendeklarations resultat. En verifiering innebär att en utbildad verifierare opartiskt granskar organisationens egendeklaration, uttalanden gällande socialt ansvarstagade och dess riktighet och trovärdighet.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för verifiering enligt SIS-SP 2:2015 utfärdas en skriftlig bedömning i form av en rapport och ett uttalande som bekräftar organisationens hållbarhetsarbete och arbete med ISO 26000.

Med RISE Certifiering som verifieringsorgan får du en partner att växa med. Vi tillhandahåller bl.a. verifiering av utsläppsrätter samt ett stort utbud av certifieringstjänster inom ledningssystem, produkt och person. Våra revisorer finns över hela landet, och för att säkra kompetensen har vi en mix av anställda och kontrakterade revisorer.

Den starka kopplingen mellan forskningsinstitutet RISE och RISE Certifiering gör att våra verifierare och revisorer har den senaste informationen inom många områden. Vi har ett tydligt uppdrag från vår ägare att skapa en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Mer information


Beställning

Se kontaktpersoner nedan

Fakta

Tjänst

Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration – SIS-SP 2:2015; SIS-SP 3:2015 Vägledning för socialt ansvarstagande – ISO 26000:2010

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Område

Certifiering

Leveransnivå

Oackrediterad

Standarder

Certifiering av ledningssystem för kvalitet – ISO 9001

Certifiering av ledningssystem för miljö – ISO 14001

Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö – ISO 45001

Certifiering av hållbarhet vid evenemang – ISO 20121

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontakt

Certifiering på RISE

+46 10 516 50 00

Skicka meddelande

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.