Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ventiler för fjärrvärmenät

Avstängningsventiler för fjärrvärmenät provas med avseende på täthet, hållfasthet och öppnings- och stängningsmoment.

För att testa långtidsegenskaper i form av täthet och manövrerbarhet görs cyklingsprov med öppning och stängning. Provning enligt europeisk standard EN 488:2019 kan ligga till grund för certifiering enligt Euroheat & Powers certifieringsprogram EHP 003. RISE är av Euroheat & Power godkänt testinstitut och certifieringsorgan enligt EHP 003.

Ventiler för andra tillämpningar i industrin kan också provas på liknande sätt utifrån önskemål.

Certifiering sker enligt den europeiska branschstandarden EHP 003 vilken baseras på provning enligt den europeiska standarden EN 488:2019. En certifierad ventil är därför attraktiv på hela den europeiska marknaden.

Ventiler upp till en storlek av DN 1 000 kan provas, vilket innebär att ventiler upp till storlek DN 2 000 kan certifieras enligt EHP 003.

En provad och certifierad ventil bevisar kvalitet och att ventilen klarar att hålla hög prestanda under lång tid.

Metod

Cyklings- och manövreringsprovning enligt EN 488:2019. Provningsmetoden EN 488:2019 är avsedd för sträckgränsventiler som kan bli utsatta för höga axiella expansionskrafter från anslutande fjärrvärmesystem. Ventilen manövreras under belastning varvid öppnings- och stängningsmoment samt tätheten efter genomförd provning kontrolleras. Provningen kompletteras genom löpande kontroller hos tillverkaren, vilket säkerställer att de ventiler som produceras håller lika god kvalitet som de exemplar som provats. Ett EHP 003-certifikat är giltigt i 6 år. I provriggen kan vi trycksätta hela systemet upp till 24 bar. För tryckprovning av bara ventilen kan vi använda annan utrustning och komma upp till 40 bar. Vi mäter moment på ventilen upp till 15 000 Nm. Utrustningen klarar att lägga på upp till 20 MN axiell tryckkraft, och upp till 8 MN i drag. Det finns också möjligheter att prova fyrpunkts böjmoment.

Täthetsprovning enligt EN 12266-1 från Rate A (ingen mätbar otäthet) till Rate G (2,0 * DN mm3/s).

Certifiering enligt Euroheat & Powers certifieringsprogram EHP 003.

Leveranser

Vi håller nära kontakt med kunden hur testuppsättningen ska genomföras. Efter utvärderingen av resultaten skrivs en rapport. Rapporten granskas och om resultaten uppfyller kraven skrivs ett EPH 003-certifikat.

Beställning

För att be om offert och beställa denna tjänst maila kontaktpersonen nedan.

Fakta

Tjänst

Avstängningsventiler för fjärrvärmenät

Typ

Provning / analys / utvärdering

Instrument

Kraft / momentgivare, Termometrar, Tryck / vakuumgivare

Storhetsområde

Kraft och moment, Temperatur, Tryck och vakuum

Certifiering

Certifiering produkter

Område

Byggd miljö, Infrastruktur

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

  • EN 488:2019
  • EHP 003
  • EN 12266-1

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Vid inplanerat uppdrag tar det ca 15 arbetsdagar att utföra provning efter vi erhållit objektet. Därefter tar det ca 10 arbetsdagar att erhålla rapport. EHP-cert tar sedan ytterligare ca 10 arbetsdagar.

Förberedelser

Provföremålet och slutlig beställning skall vara på plats senast 5 dagar innan bestämd provstart.

Göran Malmqvist

Kontaktperson

Göran Malmqvist

Ingenjör

+46 10 516 51 19
goran.malmqvist@ri.se

Läs mer om Göran