Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ved och renseri

Ved är en av de viktigaste variablerna vid massaproduktion och det ställer höga krav på kontrollen av inkommande vedmaterial till fabrikerna. Vid RISE utförs kompletta undersökningar rörande olika typer av fibermaterial med avseende på fiberns ekonomiska värde, processbarhet samt massa- och pappersegenskaper.

Syfte

I vår stupmatade flishugg kan väldefinierad flis produceras. Fabriksflis, uttagen under kontrollerade former, använder vi när en fiberlinje ska simuleras. Flisen genomgår alltid ett omfattande analysprogram där fysikaliska och kemiska egenskaper bestäms.

 

Metod

 • Ved och vedlagring
 • Barkning
 • Flishuggning
 • Flislagring
 • Flissållning
 • Lignin
 • Hemicellulosa
 • Peeling
 • Alkalisk hydrolys
 • Impregnering av flis i realtid
 • Kontinuerlig kokning
 • Batchkokning
 • Farliga illaluktande föroreningar
 • Tvätt
 • Silning
 • Kappatal
 • Viskositet
 • pH
 • ISO-ljushet
 • Vitlut
 • Extraktivämnen

Leveranser

Enligt överrenskommelse.

Beställning

Beställning sker genom kontakt med kontaktperson via mail eller telefon.

Fakta

Tjänst

Ved och renseri

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Cirkulär omställning, Förpackning, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Träteknik

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leverans på resultat blir utifrån storleken och komplexiteten på uppdraget.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar ino…
Tjänst

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Vedkostnaden är massabrukens största kostnad, därför är behovet att minimera vedförluster vid barkning är stort. Samtidigt kan inte barkningen ske för snabbt eftersom det ökar flisens barkhalt till kokeriet, vilket kan skapa kvali…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Inte minst är det viktigt med rätt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen, ell…
Tjänst

Utvärdering av resultat vid garantikörningar

I samband med investeringar och ombyggnader i produktionslinjer för papper och massa är det vanligt att garantikörningar genomförs. Det kan gälla allt ifrån ett byte av sil eller del av utrustning till exempelvis hela renserier el…
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Expertis

Mätningar för svaggaser (TRS)

Behovet av att på ett kostnadseffektivt sätt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser (TRS) har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik för att minska svavelutsläppen till luft.
Berättelse

Var kommer mitt material ifrån och vad innehåller det?

För att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle krävs ett gemensamt system för spårbarhet av återvunnet och återanvänt material. Hur ska vi annars säkerställa att textilier, plastdelar eller metallkomponenter i den ci…
Område

Materialomställning

Vi befinner oss i en revolutionerande brytningstid där vi drastiskt omprövar hur vi använder material. Omställningen, som görs för att säkerställa överlevnaden för framtida generationer på vår planet, innebär att vi måste gå mot e…