Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utvärdering av resultat vid garantikörningar

I samband med investeringar och ombyggnader i produktionslinjer för papper och massa är det vanligt att garantikörningar genomförs. Det kan gälla allt ifrån ett byte av sil eller del av utrustning till exempelvis hela renserier eller kokerier. Som en neutral part har RISE lång erfarenhet av att utvärdera resultaten av dessa körningar.

Syfte

I princip går garantikörningar till så att prover tas ut kring aktuell utrustning innan ombyggnad eller att ny utrustning satts in. När utrustningen byggts om eller satts in genomförs på överenskommen tidpunkt den kontrollerade garantikörningen. Vid båda tillfällena finns personal ifrån MoRe på plats för att ta ut prover för analys.

Vi betonar vikten av att mätningar görs längs hela produktionslinjen av de olika delarna när produktionen går problemfritt. Då finns det ett bra material att jämföra med vid garantikörningen. Detta gäller speciellt i processer som, så att säga, ligger nära råvaran eftersom där är variationerna störst.

Att utvärdera en barktrumma är en omfattande procedur. Då tar vi under tre timmar ut cirka 200 trissor av stockarna som vi skalar för hand med kniv för att se hur mycket bark som finns innan barkning. Dessutom mäts torrhalt och densitet. Flis tas ut under samma period och sållas. Vi undersöker hur mycket bark som finns kvar på flisen och får fram barkningsgraden, men också hur mycket ved som finns kvar på barken, vilket visar vedförlusten. Dessa undersökningar görs dels före ombyggnad och dels efter för att se ombyggnadens effekt.

Om en kokare har byggts om genomför vi såväl pilotkok med kundens egna processbetingelser i vårt pilotkokeri, som analyser av fabriksmassorna före och efter ombyggnad.

Skälen till att vi ofta anlitas för dessa jobb är att kombinationen av vårt processkunnande, egna pilotutrustningar och en analysavdelning med kraftfulla resurser. Dessutom förhåller vi oss neutrala vilket givetvis är en förutsättning för den här typen av uppdrag.

Metod

Undersökningen sker både på bruk och på RISE utrustning utvecklade för uppdraget. 

Leveranser

Resultat levereras i rapportform.

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Utvärdering av resultat vid garantikörningar

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Massa och papper

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Uppdraget utförs utifrån RISE orderstock och uppdragets omfattning och komplexitet.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Vedundersökningar

Vedstudier kan ge svar på många frågor. Kan jag blanda in nya vedslag men samtidigt behålla den aktuella massans egenskaper? Hur mycket kan jag i så fall blanda in i flisen till kokaren eller kokarna? Vad händer med flisblandninge…
Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar ino…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Inte minst är det viktigt med rätt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen, ell…
Område

Materialomställning

Vi befinner oss i en revolutionerande brytningstid där vi drastiskt omprövar hur vi använder material. Omställningen, som görs för att säkerställa överlevnaden för framtida generationer på vår planet, innebär att vi måste gå mot e…
Tjänst

Karaktärisering av ved och massa

Det är viktigt att karkatärisera både ved, flis, oblekt massa, blekt massa för att kunna ha en stabil produktion- och processutveckling.
Berättelse

Var kommer mitt material ifrån och vad innehåller det?

För att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle krävs ett gemensamt system för spårbarhet av återvunnet och återanvänt material. Hur ska vi annars säkerställa att textilier, plastdelar eller metallkomponenter i den ci…
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Expertis

Mekanisk massaframställning

Arbetar du med att hitta energieffektiva produktionslösningar eller för att uppnå en högre bulk i din kartong? Då kanske RISE kan bidra i ditt arbete.