Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utomhusbuller enligt Bullerdirektivet 2000/14/EG

Direktiv 2000/14/EG om buller i miljön från utomhusutrustning, ställer krav på ett stort antal maskinslag och annan utrustning som anses kunna störa omgivningen. Vissa maskinslag har gränskrav som skall uppfyllas medan övriga maskinslag har krav på att man deklarerar den garanterade ljudnivån. Dessa ljudkrav ingår i villkoren för CE-märkning och involverar bedömning av tredje part, ett anmält organ, för de produkter där bullergräns är satt.

Minimera risktagandet genom att anlita en tredje part. Våra specialister inspekterar såväl maskiner som teknisk dokumentation.

Syfte

Tjänsten innebär att genomföra återkommande kontroller hos kund samt upprätta rapporter för certifikat enligt punkt 5 i bilaga VI till direktivet för utrustning som omfattas av bullergränsvärde. Underlaget sparas i minst 10 år.

Marknadstillträde i Europa

Metod

Tjänsten innebär att RISE SMP åtar sig att granska och godkänna ert underlag till bullermärkning. Vad underlaget ska innehålla framgår av direktivets bilagor 6 och 7.

RISE SMP genomför produktionskontroller med de intervall som krävs för att Tillverkaren skall kunna CE-märka och leverera granskade produkter fortlöpande.

Leveranser

RISE SMP utfärdar ett certifikat när underlaget kan godkännas. I bilaga 6, som anger villkoren för serietillverkade produkter, ingår dessutom uppföljningar av att senare tillverkade produkter också uppfyller underlaget och uppgifterna i certifikatet. Resultatet av uppföljningen sammanfattas i en rapport. Bilaga 7 anger villkor för enstaka (ej serietillverkade) produkter.

Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för mer information eller beställning.

Fakta

Tjänst

Utomhusbuller enligt Bullerdirektivet, Outdoor Noise Directive (OND), 2000/14/EG

Instrument

Ljudmätutrustning

Storhetsområde

Ljud och vibration

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Certifiering

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

EN 3744:2010, ISO 11094, ISO 6395, ISO 6396

Pris

2020 års prissättning:

  • Årlig avgift: 49 000 SEK
  • Avgift för varje rapport som utfärdas: 4 378 SEK
     

Avgifterna för rapport uppräknas årligen med index enligt AKI för tjänstemän inom tillverkningsindustrin.

Leveranstid

Tid för genomförande av uppdrag enligt överenskommelse.

Förberedelser

Ta fram teknisk specifikation och provningsrapporter enligt direktivets krav i bilaga 6, eller 7.

Stefan Olsson

Kontaktperson

Stefan Olsson

Provningsledare

+46 10 516 64 18
stefan.olsson@ri.se

Läs mer om Stefan

Kontaktperson

Stefan Frisk

Tf Enhetschef

+46 10 516 64 74
stefan.frisk@ri.se

Läs mer om Stefan