Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Svepelektronmikroskopi ser ytstruktur, topografi och grundämnen

Processer är ofta varma och fuktiga som skapar goda miljöer för bakterier, utfällningar samt andra icke önskvärda företeelser som bidrar till störningar och nedklassning av slutprodukter. Svepelektronmikroskopi (SEM/XDS) har ett stort användningsområde; studier av tvärsnitt och ytor av färdig produkt, fläckar och orenheter samt avsättningar mm.

Syfte

För att kunna identifiera och kontrollera kladd, fläckar, avlagringar kan ni vända er till oss. Vi kan analysera många provtyper, främst massa, papper och kartong men även avskrap, prickar, gummiduk, tryckt slutprodukt, lösningar, inkruster, metaller. Några exempel på olika typer av uppdrag är ytstudier, kristallstruktur, tvärsnittsanalyser, fyllmedelsfördelning i tvärsnitt, fyllmedelkaraktärisering men också mängd fyllmedel. Pigmenttäckning är också vanligt förekommande samt grundämnessammansättning. Vi tittar även på bigar, bestrykningslager där vi kan bedömma antal och sammansättning.

Metod

SEM/EDX har:

  • Sekundärdetektor, SEI, som visar ytstruktur/topografi
  • Back scattering detektor, BSE, som ger grundämneskontrast
    • Tunga grundämnen (oorganiskt material) ger ljusa partier
    • Lätta grundämnen (organiskt material) ger mörka partier
  • Röntgendetektor, EDX, som ger grundämnessammansättning
    • EDX = Energy Dispersive X-ray Analysis
  • Lågvakuum, LV

Instrumentet ger gråskalebilder och förstoringar upp till 50 000x. Den teoretiskt förstoringsgränsen är 300 000x, upplösning 3 nm vid 30 keV.

Leveranser

Rapport enligt överenskommelse.

Rekommendationer vid provtagning:

Avskrap i burk vid provtagning

Markera inte för nära defekten/problemet

Friläggning utförs på RISE

Skicka referenser
- Process- och funktionskemikalier/material
- Bra referensprov att jämföra med problem/dåligt prov

Mer information

Beställning

Beställning via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Svepelektronmikroskopi ser ytstruktur, topografi och grundämnen

Område

Bioraffinaderi, Plast, Bioekonomi, Cirkulär omställning, Förpackning, Kemiska processer och produkter, Kemisk och biologisk analys, Kontroll, Korrosion, Maritimt, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Analysresultat levereras per e-post, normalt inom 15 arbetsdagar från att proverna ankommit oss. Med reservation för prover som kräver speciell behandling. Expressanalyser kan erhållas mot pristillägg efter överenskommelse.
 

Om inget särskilt avtalats sparas proverna fyra veckor efter analys.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Marie Tjärnström

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Gaskromatografi-masspektrometri identifierar många material

Material och processer behöver identifiera sina produkter. Att använda gaskromatografi-masspektrometri underlättar arbetet och det används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor. Instrumentet är mycket användbart när de…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy, används huvudsakligen för positiv identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar i komplexa prover. Nästan alla typer av prover i mycket små prover, till exempel prickar o…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut är viktigt inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.
Tjänst

Identifiera och utreda stenceller, fläckar eller spetor

Stenceller, kan förekomma i pappersmassa innehållande asp eller gran, som orsakar slitage på processutrustning. Fläckar och spetor kan ge defekter på slutprodukter inom cellulosaprodukter.
Tjänst

Analyser av kolhydrater och anjoner i cellulosaprocesser

Processkontroll inom cellulosaindustrin är nödvändig för att reducera körbarhetsproblem och att analysera kolhydrater och anjoner, exempelvis oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan ger en ökad kunskap om kemik…
Tjänst

Analysera metaller med låga detektionsnivåer

RISE är specialiserade på analyser av skogsindustriella prover. Fasta prov som flis, massa eller vätskeform som tex svartlut.
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…