Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Spårbarhets­certi­fiering enligt PEFC TM

Syftet med spårbarhets­certifiering enligt PEFC Chain of Custody är att med en pålitlig och trovärdig metod förse kunder med information om råvaran, att visa att den är från hållbart brukade skogar enligt PEFCs krav.

Syfte

Ett spårbarhetscertifikat visar på en obruten kedja från ett PEFC certifierat skogsbruk, genom produktionsprocesserna och hela vägen till konsumenten. PEFC spårbarhetsstandard är grunden för att främja hållbart brukade skogar, minska riskerna vid inköp och en möjlighet att kommunicera detta till sina kunder. Alla verksamheter, både tillverkande och handelsverksamheter, som hanterar/säljer PEFC certifierat material måste vara certifierade enligt PEFC. Med ett PEFC certifikat har man möjligheten att skaffa logolicens via Svenska PEFC och märka sina produkter med PEFCs logotyp.

Med RISE Certifiering som certifieringsorgan får du en partner att växa med. Vi tillhandahåller bl.a. verifiering av utsläppsrätter samt ett stort utbud av certifieringstjänster inom ledningssystem, produkt och person. Våra revisorer finns över hela landet, och för att säkra kompetensen har vi en mix av anställda och kontrakterade revisorer.

Den starka kopplingen mellan forskningsinstitutet RISE och RISE Certifiering gör att våra revisorer har den senaste informationen inom många områden. Vi har ett tydligt uppdrag från vår ägare att främja en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

PEFC Chain of Custody standarden är till för alla som tillverkar eller handlar med produkter som innehåller träfibrer. Det kan vara så vitt skilda produkter som tyg av träfibrer, papper, trycksaker till byggmaterial som träbalkar och skivmaterial.

Det är ledningens verktyg för att styra att verksamheten använder träråvara från hållbart brukade skogar. Den hjälper organisationer att

  • Minska riskerna vid inköp av träråvara, råvara med osäkert ursprung
  • Kommunicera att råvaran kommer från hållbart brukade skogar
  • Möjlighet att märka produkter med PEFCs varumärke

Metod

Det börjar med att ni bygger ett dokumenterat ledningssystem efter de krav som finns i standarden. När ni känner att ni är färdiga och har dokumenterat alla rutiner, genomför vi i egenskap av certifieringsorgan en certifieringsrevision, dvs granskar ert system för spårbarhet. När kraven i standarderna är uppfyllda utfärdar vi certifikat och sedan genomförs årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var femte år.

Läs mer om hur certifieringen går till (länk till dokument Certifieringsprocessen)

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering enligt PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products- Requirements och PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo Usage Rules-Requirements kan ett spårbarhetscertifikat enligt PEFC ställas ut.

Mer information


Beställning

Se kontaktpersoner nedan

Fakta

Tjänst

Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter enligt PEFC Chain of Custody PEFC TM

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Område

Certifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontakt

Certifiering på RISE

+46 10 516 50 00
ceforsaljning@ri.se