Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Redovisningscentral för taxi

Den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet i Sverige ska föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral. Den tekniska utrustning som en redovisningscentral använder ska vara certifierad. RISE kan granska konstruktionen och utfärda det certifikat Transportstyrelsen efterfrågar.

Syfte

En redovisningscentral är en central som kan ta emot taxameterinformation med en certifierad teknisk utrustning. Det är alltså inte en vanlig tömningscentral, taxicentral, beställningscentral, färdtjänstcentral eller liknande. Det är Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd till redovisningscentraler och utövar tillsyn över dem. För att få tillstånd ska den tekniska utrustningen vara certifierad, dvs uppfylla kraven i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2016:47.

Avsikten med redovisningscentralerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och ge en bättre fungerande taxinäring. Från redovisningscentralen förs uppgifterna över till Skatteverket, när myndigheten begär det. Skatteverket kommer att använda uppgifterna för att bättre kunna utföra skattekontroller. Transportstyrelsen utöver tillsyn över redovisningscentralerna. I en tillsyn tittar myndigheten på olika aspekter för att kunna besluta om ett företag är lämpligt att bedriva taxiverksamhet eller inte.

Metod

RISE granskar den tekniska utrustningens egenskaper genom provningar, beräkningar etc. enligt kraven i TSFS 2016:47, kapitel 3. Utvärderingen består också av en granskning av det tekniska underlaget. Delar av provningarna kan genomföras hos tillverkaren. Ett antal arbetsmöten (konstruktionsgenomgångar) hålls tillsammans. Vid utvärderingen kontrolleras även att det är spårbart om informationstillgångar i utrustningen ändras eller raderas, samt att tillverkaren säkerställer att mjukvaran tillhandahåller den funktionalitet som krävs med bibehållen hög säkerhetsnivå. RISE granskar vid behov mjukvaran.

RISE skall också genom ett inledande besök kontrollera att tillverkarens utvecklingsmiljö uppfyller kraven enligt TSFS 2016:47, kapitel 2.

RISE utför också utvärdering av tekniska utrustningar minst en gång per år, enligt kraven i TSFS 2016:47, kapitel 4.

Leveranser

Resultatet av RISE utvärdering rapporteras i en skriftlig rapport, samt i ett certifikat om Transportstyrelsens föreskrifter är uppfyllda. Certifikatet ska gälla den tekniska utrustningen i redovisningscentralen.

Beställning

Beställ via kontaktpersoner

Fakta

Tjänst

Certifiering av teknisk utrustning för redovisningscentral för taxi

Område

Standarder

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:47) om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik. (Se https://www.transportstyrelsen.se )

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstid beror på om den tekniska utrustningen är färdig när utvärderingen påbörjas, eller om utvärderingen sker parallellt med delar av utvecklingsarbetet.

Förberedelser

Tillverkaren av den tekniska utrustningen för redovisningscentralen ska dokumentera sitt arbetssätt enligt TSFS 2016:47, 2 kap, 14§. Dessutom behövs dokumentation om den tekniska utrustningens funktioner och konstruktion.

Jan Jacobson

Kontaktperson

Jan Jacobson

Senior projektledare

+46 10 516 56 97
jan.jacobson@ri.se

Läs mer om Jan

Kontaktperson

Martin Tillander

Enhetschef

+46 10 516 58 98
martin.tillander@ri.se

Läs mer om Martin