Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmedel

Syfte

Vi erbjuder testning i enlighet med gällande förordningar och direktiv (exempelvis nationella, BfR XXXVI, industristandarder eller FDA).

Analysresultaten används för att utvärdera efterlevnad av regelverk samt stödjer produktutveckling och problemlösning.

Metod

Ett analyspaket sätts samman baserat på materialets eller produktens sammansättning och tilltänkta användning, i enlighet med rekommendationer i BfR XXXVI. Exempel på analysparametrar som brukar ingå är: formaldehyd, glyoxal, tungmetaller, pentaklorfenol (PCP), polyklorerade bifenyler (PCB), biocider (t ex isothiazolin, bronopol), primära aromatiska aminer (PAA), migration av mineraloljor (MOSH/MOAH), överföring av optiska vitmedel, färghärdighet, inhibering av mikroorganismer (“Hemhofftest”).

Leveranser

Resultaten summeras i en analysrapport.

Beställning

Beställ via vår kontaktperson längst ned på denna sida.

Fakta

Tjänst

Analyspaket för papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt

Område

Produktsäkerhet, Kemisk och biologisk analys

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

2-6 veckor beroende på typ av provupparbetning.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Flisa Henning

Kontaktperson

Flisa Henning

Labingenjör

+46 10 228 45 15
flisa.henning@ri.se

Läs mer om Flisa