Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kompetensprövning för laboratorier

Vill du veta hur resultaten från ditt laboratorium förhåller sig till resultat från andra lab? Vår kompetensprövning ger möjlighet att utvärdera labbets kemiska analyser av massa, lignin och processvätskor.

Syfte

Kompetensprövningen är en jämförelse mellan flera laboratorier, vilket ger en återkommande och objektiv bedömning av kvaliteten på det egna laboratoriets analyser och arbetssätt.

För kemiska analyser av prover från bioraffinaderiet finns det sällan referensmaterial eller standardsubstanser som kan användas för kalibrering. Genom provning hos flera laboratorier (minst 5) får man istället fram ett robust medelvärde som utnyttjas vid utvärderingen.

Metod

RISE erbjuder kompetensprövning av kemiska analyser för massa, processvätskor och lignin. Mer än 40 parametrar ingår i prövningen och man väljer själv vilka man vill delta i utvärdering av. RISE distribuerar prover och deltagarna analyserar dessa med hjälp av valfri metod, och rapporterar resultat.

Leveranser

Resultaten sammanställs i en rapport där deltagarna är avidentifierade. Varje deltagare tilldelas ett ID-nummer och kan på så vis hitta sina egna resultat i rapporten.

Beställning

Beställs genom våra kontaktpersoner längst ned på denna sida.

Fakta

Tjänst

Kompetensprövning för kemiska analyser av massa, lignin och processvätskor

Område

Massa och papper, Kemisk och biologisk analys

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Deadline för anmälan är 19 juni. Prover skickas ut i början av hösten och resultaten rapporteras i december.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs