Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Karaktärisering av ved- och massaanalyser

Det är viktigt att karkatärisera både ved, flis, oblekt massa, blekt massa för att kunna ha en stabil produktion- och processutveckling.

Syfte

RISE kan analysera alla typer av cellulosabaserade massor. Om ni har en komplex matris kan ni höra av er så försöker vi ge er relevanta analysförslag.

Metod

 • Torrhalt
 • Storleksfördelning
 • Barkhalt
 • Torr-rådensitet eller Bulkensitet
 • Tjocklek och tjockleksfördelning
 • Längd och längdfördelning, bredd och breddfördelning
 • Metaller
 • Extraktivämnen
 • Kolhydrater
 • Askhalt

Ved och massaanalyser

 • Alfa beta gamma cellulosa Intern metod KA 10.314
 • Alkali löslighet S5, S10, S18 ISO 692
 • Alkali resistans R5, R10, R18 ISO 692
 • Antrakinon Intern metod KA 10.225
 • Askhalt, 525°C ISO 1762
 • Extrakthalt, aceton, massa ISO 14453 / SCAN-CM 49
 • Extrakthalt, aceton, ved SCAN-CM 49
 • Extrakthalt, cyclohexan/aceton SCAN-CM 67
 • Extrakthalt, DKM SCAN-C 7
 • Extraktivämnen, GC-MS analys Intern metod KA 10.214
 • Extraktivämnen, gruppseparation Intern metod KA 10.213
 • Fenolgrupper, fria Intern metod KA 10.207
 • Fiberladdning SCAN-CM 65
 • Fiberväggstjocklek, fördelning Ljusmikroskopi
 • Fläckar, prickar och smuts Ljusmikroskopi/ SEM / FTIR
 • Foch’s reaktivitetsmetod Intern metod KA 10.224
 • Hexanal Intern metod KA10.230
 • Kappatal ISO 302
 • Karbonyländgrupper SCAN-C 22
 • Kisel, totalhalt Intern metod KA 10.107
 • Klorid, totalhalt SCAN-CM 51
 • Klorid ISO 9197
 • Kolhydrater SCAN-CM 71
 • Komplexbildare, EDTA, DTPA, NTA KA 10.220
 • Konduktivitet, vattenextrakt ISO 6587
 • Lignin, Klason och syralösligt Tappi T222
 • Molekylviktsfördelning, massa Intern metod KA 10.312
 • Organiskt klor SCAN-CM 52
 • Oxalsyra, totalhalt SCAN-N 39
 • pH, vattenextrakt ISO 29681
 • Sulfat ISO 9198
 • Svavel, totalhalt SCAN-CM 57
 • Syraolöslig aska ISO 776
 • Vedslag, fiberanalys ISO 9184
 • Tvättförlust SCAN-C 30
 • Uronsyror Intern metod KA 10.203
 • Uttvättbar COD, blöt massa SCAN-C 45
 • Uttvättbar COD, torr massa SCAN-CM 44
 • Uttvättbar TOC, blöt massa SCAN-C 45
 • Uttvättbar TOC, torr massa SCAN-CM 44
 • Viskositet ISO 5351

Metaller 

 • Ca, Cu, Fe, Mg, Mn SCAN-CM 38
 • K, Na SCAN-CM 63
 • Cd, Pb SCAN-CM 54
 • Al, Ba, Co, Cr, P, Si, Zn mm ICP-OES

Leveranser

Rapport i excelformat.

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Beställningsformulär (pdf, 218.93 kB)


Fakta

Tjänst

Karaktärisering av ved- och massaanalyser

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Förpackning, Massa och papper, Träteknik

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leverans av resultat sker utifrån orderstock och uppdragets omfattning och komplexitet.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar ino…
Expertis

Kolhydrater och anjoner i cellulosaprocesser

Att analysera kolhydrater och anjoner, exempelvis oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan ge en ökad kunskap om kemikaliebalansen. Processkontroll inom cellulosaindustrin är nödvändig för att reducera körbarhets…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut är viktigt inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.
Tjänst

Vedundersökningar

Vedstudier kan ge svar på många frågor. Kan jag blanda in nya vedslag men samtidigt behålla den aktuella massans egenskaper? Hur mycket kan jag i så fall blanda in i flisen till kokaren eller kokarna? Vad händer med flisblandninge…
Tjänst

Analyser för råvarukontroll

För att produktionen ska hålla samma eller högre kvalitet när ni köper in nya kemikalier kan det vara bra att veta att den nya är lika bra som den gamla kemikalien. Vi kan hjälpa er att analysera ett flertal kemikalier.
Tjänst

Blekning

Blekeristudier kan vara aktuellt exempelvis i samband med problem och misstanke av förlust av viktiga massaegenskaper i blekeriet. ERISE har lång och omfattande erfarenhet av blekning samt lämplig utrustning för tillräckligt stora…
Tjänst

Ved och renseri

Ved är en av de viktigaste variablerna vid massaproduktion och det ställer höga krav på kontrollen av inkommande vedmaterial till fabrikerna. Vid RISE utförs kompletta undersökningar rörande olika typer av fibermaterial med avseen…