Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av skjutmått och mikrometer

RISE fältkalibrering är ett komplement till RISE nationella referenslaboratorier och bidrar därmed till RISE heltäckande effektiva kalibreringsservice, Fältkalibreringens resurser skall i första hand tillgodose kunders behov av ackrediterade och spårbara kalibreringar av instrument som används direkt i produktion.

Syfte

Genom det nära samarbetet med referenslaboratorierna åstadkoms en unik komplett kalibreringsresurs med tillgång till RISE samlade mättekniska expertis anpassat för alla tänkbara behov och krav. Vi lämnar alltid dokumentation på utförda uppdrag med uppgifter om spårbarhet och mätosäkerhet. Vi står dessutom alltid till tjänst med råd och allmänna tips inom området kalibrering, spårbarhet och kvalitetssystem. Våra mobila utrustningar ger oss möjlighet att, förutom vid vårt laboratorium i Borås, utföra de flesta kalibreringar ute på fältet hos våra uppdragsgivare.

Inom området längd kalibrerar vi skjutmått och mikrometrar, mätklockor och vippindikatorer. Fältkalibreringens ackreditering för längd framgår här.

Skjutmått och mikrometrar upp till en längd av 1000 mm samt mätklockor och vippindikatorer upp till 30 mm kan vi kalibrera ute på plats hos Dig. För kalibrering utanför dessa områden eller där det föreligger större krav på mätosäkerhet förmedlar vi gärna kontakt med riksmätplatsen för längd som också ingår i RISE organisation.

Metod

I egenskap av ackrediterad mätplats arbetar vi med av Swedac granskade och godkända metoder. Kalibreringar utförs både i laboratorier och, inom vissa områden, även, på plats hos våra kunder.

Leveranser

Kundwebbplats (KWP) Kalibrering är vår kundwebbplats som ger dig full kontroll över dina mätdon. Logga in på din egen sida och se ditt mätdonsregister, kalibreringsstatus, kalibreringshistorik samt kalibreringsbevis för varje mätdon.

Kundwebbplats för kalibrering

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågan via ärendehanteringen i vår kundwebbplats Kalibrering.

risekalibrering@ri.se

Fakta

Tjänst

Kalibrering av skjutmått och mikrometer

Instrument

Gängtolkar, Skjutmått

Storhetsområde

Längd och geometri

Område

Kalibrering och kontroll, Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Ackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Normalt inom fem arbetsdagar efter överenskommet datum för uppdragets påbörjande.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontakt

Kalibrering på RISE

+46 10 516 51 01
risekalibrering@ri.se